Címlapkép

Albanian-English Dictionary

albán-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátora: Etleva
Ellentétes irányú szótár: English-Albanian Dictionary
28 Indexszó
30 Fordítás
0 Példamondat
0 Kifejezés
Összesen 378 találat 10 szótárban. Részletek
hiba*llapotfn
  1. error
   USA: e'rəː· UK: erər
hibamentesmn
  1. fail-safe
   USA: feɪ'lseɪ"f UK: feɪlseɪf
hiba-mentésmn
  1. fail-safe
   USA: feɪ'lseɪ"f UK: feɪlseɪf
hibaokfn
  1. fault
   USA: fɔː'lt UK: fɔːlt
hibapontfn
  1. penalty
   USA: pe'nʌ·ltiː· UK: penltiː
hibaszintmn
hiba, tévedésfn
  1. fault
   USA: fɔː'lt UK: fɔːlt
alaki hibafn
 1. jog
  1. flaw
   USA: flɔː' UK: flɔː
  1. defect of form
   USA: dʌ·fe'kt ʌ·v fɔː'rm UK: diːfekt ɔv fɔːm
általános hibakif
  1. general failure
   USA: ʤe'nrʌ·l feɪ'lyəː· UK: ʤenrəl feɪljər
fordítási hibafn
  1. mistranslation
   UK: mɪstrænsleɪʃn
formázási hibakif
  1. format failure
   USA: fɔː'rmæ"t feɪ'lyəː· UK: fɔːmæt feɪljər
gépelési hibafn
  1. typist's error
   USA: taɪ'pɪ"sts e'rəː· UK: taɪpɪsts erər
  1. typing error
   USA: taɪ'pɪ·ŋ e'rəː· UK: taɪpɪŋ erər
helyrehozhatatlan hibakif
  1. vital error
   USA: vaɪ'tʌ·l e'rəː· UK: vaɪtl erər
írási hibafn
  1. scribal error
   UK: skraɪbəl erər
kerekítési hibafn
  1. rounding error
   USA: raʊ'ndɪ·ŋ e'rəː· UK: raʊndɪŋ erər
keresési hibakif
  1. seek error
   USA: siː'k e'rəː· UK: siːk erər
kettős hibafn
  1. double fault
   USA: dʌ'bʌ·l fɔː'lt UK: dʌbl fɔːlt
kis hibafn
  1. peccadillo
   UK: pekədɪloʊ
kritikus hibafn
kromatikus hibafn
 1. fiz
  1. chromatism
   UK: kroʊmətɪzəm
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása