Címlapkép

Albanian-English Dictionary

albán-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátora: Etleva
Ellentétes irányú szótár: English-Albanian Dictionary
28 Indexszó
30 Fordítás
0 Példamondat
0 Kifejezés
Összesen 378 találat 10 szótárban. Részletek
lefoglalási hibakif
  1. allocation error
   USA: æ"lʌ·keɪ'ʃʌ·n e'rəː· UK: æləkeɪʃn erər
lemez-sorrend hibakif
  1. diskette is out of sequence
   USA: dɪ"ske't ʌ·z aʊ't ʌ·v siː'kwʌ·ns
megosztási hibakif
  1. sharing violation
   USA: ʃe'rɪ·ŋ vaɪ·ʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: ʃeərɪŋ vaɪəleɪʃn
megrögzött hibakif
  1. besetting sin
   USA: bʌ·se'tɪ·ŋ sɪ'n UK: bɪsetɪŋ sɪn
nyomtató hibakif
  1. printer error
   USA: prɪ'nəː· e'rəː· UK: prɪntər erər
olvasási hibakif
  1. read fault
   USA: riː'd fɔː'lt UK: riːd fɔːlt
öntési hibafn
 1. fémip
  1. seam
   USA: siː'm UK: siːm
  1. blister
   USA: blɪ'stəː· UK: blɪstər
öreg hibakif
  1. gross mistake
   USA: groʊ's mɪ"steɪ'k UK: groʊs mɪsteɪk
összeadási hibafn
  1. miscount
   USA: mɪ'skaʊ'nt UK: mɪskaʊnt
összehasonlítási hibakif
  1. compare error
   USA: kʌ·mpe'r e'rəː· UK: kəmpeər erər
préselési hibai
  1. pit
   USA: pɪ't UK: pɪt
program hibafn
  1. bug
   USA: bʌ'g UK: bʌg
sajtolási hibai
  1. pit
   USA: pɪ't UK: pɪt
súlyos hibakif
  1. severe error
   USA: sʌ·vɪ'r e'rəː· UK: sɪvɪər erər
  1. fatal error
   USA: feɪ'tʌ·l e'rəː· UK: feɪtl erər
számítási hibafn
  1. miscalculation
   USA: mɪ"skæ'lkyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: mɪskælkjʊleɪʃn
számolási hibafn
  1. miscount
   USA: mɪ'skaʊ'nt UK: mɪskaʊnt
szintaktikai hibakif
  1. syntax error
   USA: sɪ'ntæ"ks e'rəː· UK: sɪntæks erər
végrehajtási hibakif
  1. exec failure
   USA: e"gze'k feɪ'lyəː·
véletlen hibakif
  1. accidental error
   USA: æ"ksʌ·de'nʌ·l e'rəː· UK: æksɪdentl erər
(megengedett) hibahatárkif
  1. margin of error
   USA: mɔ'rʤʌ·n ʌ·v e'rəː· UK: mɑʤɪn ɔv erər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása