Címlapkép

Albanian-English Dictionary

albán-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátora: Etleva
Ellentétes irányú szótár: English-Albanian Dictionary
28 Indexszó
30 Fordítás
0 Példamondat
0 Kifejezés
Összesen 378 találat 10 szótárban. Részletek
kiütős hibajavítókif
  1. correction paper
   USA: kəː·e'kʃʌ·n peɪ'pəː· UK: kərekʃn peɪpər
  1. correcting paper
   USA: kəː·e'ktɪ·ŋ peɪ'pəː· UK: kərektɪŋ peɪpər
interaktív hibakeresőkif
  1. on-line debugging tool
   USA: ɔː'nlaɪ"n diː·bʌ'gɪ·ŋ tuː'l
kiterjesztett hibakód lekérdezésekif
  1. get extended error
   USA: gɪ't ɪ·kste'ndʌ·d e'rəː· UK: get ɪkstendɪd erər
belső hiba lépett felkif
  1. an internal failure has occured
   USA: ʌ·n ɪ"ntəː'nʌ·l feɪ'lyəː· hʌ·z ʌ·kəː'd UK: ən ɪntəːnl feɪljər hæz əkəːrd
(jellembeli) hiba; tévedésfn
  1. flaw
   USA: flɔː' UK: flɔː
felszerelés kiépítési hibakif
  1. equipment configuration error
   USA: ɪ·kwɪ'pmʌ·nt kʌ·nfɪ"gyəː·eɪ'ʃʌ·n e'rəː· UK: ɪkwɪpmənt kənfɪgəreɪʃn erər
file előállítási hibakif
  1. file creation error
   USA: faɪ'l kriː·eɪ'ʃʌ·n e'rəː· UK: faɪl kriːeɪʃn erər
lemez behívóprogram hibakif
  1. disc boot failure
   USA: dɪ'sk buː't feɪ'lyəː· UK: dɪsk buːt feɪljər
memória lefoglalási hibakif
  1. memory allocation error
   USA: me'məː·iː· æ"lʌ·keɪ'ʃʌ·n e'rəː· UK: meməriː æləkeɪʃn erər
nem javítható hibakif
  1. irrecoverable error
   UK: ɪrɪkʌvərəbl erər
parancs megadási hibakif
  1. entry error
   USA: e'ntriː· e'rəː· UK: entriː erər
poloska; bogár; hiba, akadály, difikif
tárolókivonat elháríthatatlan hiba eseténkif
  1. disaster dump
   USA: dɪ"zæ'stəː· dʌ'mp UK: dɪzɑstər dʌmp
nincsen ember hiba nélkülkif
  1. every bean has its black
   USA: e'vriː· biː'n hʌ·z ʌ·ts blæ'k UK: evriː biːn hæz ɪts blæk
senki sincs hiba nélkülkif
  1. every bean has its black
   USA: e'vriː· biː'n hʌ·z ʌ·ts blæ'k UK: evriː biːn hæz ɪts blæk
az egységen írási hibakif
  1. disc error writing
   USA: dɪ'sk e'rəː· raɪ'tɪ·ŋ UK: dɪsk erər raɪtɪŋ
az egységen olvasási hibakif
  1. disc error reading
   USA: dɪ'sk e'rəː· riː'dɪ·ŋ UK: dɪsk erər riːdɪŋ
visszatöltési file sorrendszám hibakif
  1. restore file sequence error
   USA: rʌ·stɔː'r faɪ'l siː'kwʌ·ns e'rəː· UK: rɪstɔːr faɪl siːkwəns erər
hibájábólelölj
  1. through
   USA: θruː' UK: θruː
hibákfn
  1. failures
   USA: feɪ'lyəː·z UK: feɪljəz
  1. errors
   USA: e'rəː·z UK: erəz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása