Címlapkép

Albanian-English Dictionary

albán-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátora: Etleva
Ellentétes irányú szótár: English-Albanian Dictionary
28 Indexszó
30 Fordítás
0 Példamondat
0 Kifejezés
Összesen 378 találat 10 szótárban. Részletek
hibákat követ eli
  1. átv flounder
   USA: flaʊ'ndəː· UK: flaʊndər
hibára hajlamoskif
  1. error prone
   USA: e'rəː· proʊ'n UK: erər proʊn
hibáshsz
  1. wrong
   USA: rɔː'ŋ UK: rɔŋ
  1. vicious
   USA: vɪ'ʃʌ·s UK: vɪʃəs
  1. unsound
   USA: ʌ·nsaʊ'nd UK: ʌnsaʊnd
  1. unserviceable
   USA: ʌ'nsəː"vʌ·sʌ·bʌ·l UK: ʌnsəːvɪsəbl
  1. unjust
   USA: ʌ·nʤʌ'st UK: ʌnʤʌst
  1. peccant
   UK: pekənt
  1. malfunctioning
   USA: mæ·lfʌ'ŋkʃʌ·nɪ·ŋ UK: mælfʌŋkʃnɪŋ
  1. incorrect
   USA: ɪ"nkəː·e'kt UK: ɪnkərekt
  1. inaccurate
   USA: ɪ"næ'kyəː·ʌ·t UK: ɪnækjʊrət
  1. impolitic
   USA: ɪ"mpɔː'lɪ'tɪ"k UK: ɪmpɔlətɪk
  1. flawed
   USA: flɔː'd UK: flɔːd
  1. faulty
   USA: fɔː'ltiː· UK: fɔːltiː
  1. false
   USA: fɔː'ls UK: fɔːls
  1. erroneous
   USA: əː·oʊ'niː·ʌ·s UK: ɪroʊnɪəs
  1. defective
   USA: dʌ·fe'ktɪ·v UK: dɪfektɪv
  1. rég culpable
   USA: kʌ'lpʌ·bʌ·l UK: kʌlpəbl
  1. bad
   USA: bæ'd UK: bæd
hibásaki
  1. fails
   USA: feɪ'lz UK: feɪlz
hibásanhsz
  1. wrong
   USA: rɔː'ŋ UK: rɔŋ
  1. impoliticly
   UK: ɪmpɔlətɪkliː
  1. erroneously
   USA: e·roʊ'niː·ʌ·sliː· UK: ɪroʊnɪəsliː
hibásan alkalmazi
  1. misapply
   USA: mɪ"sʌ·plaɪ' UK: mɪsəplaɪ
hibásan beállítottmn
  1. maladjusted
   USA: mæ"lʌ·ʤʌ'stʌ·d UK: mæləʤʌstɪd
hibásan nevez megi
  1. misname
   UK: mɪsneɪm
hibásan számíti
  1. miscalculate
   USA: mɪ"skæ'lkyʌ·leɪ"t UK: mɪskælkjʊleɪt
hibásan számoli
  1. miscount
   USA: mɪ'skaʊ'nt UK: mɪskaʊnt
hibásan teljesíti
  1. default
   USA: dʌ·fɔː'lt UK: dɪfɔːlt
hibás beállításfn
  1. maladjustment
   UK: mæləʤʌsmənt
hibás bemutatásfn
  1. misrepresentation
   USA: mɪ"sre"prʌ·ze·nteɪ'ʃʌ·n UK: mɪsreprɪzenteɪʃn
hibás blokk jelző filekif
  1. bad block file
   USA: bæ'd blɔ'k faɪ'l UK: bæd blɔk faɪl
hibás blokkot megállapitó segédprogramkif
  1. bad task
   USA: bæ'd tæ'sk UK: bæd tɑsk
  1. bad block locator
   USA: bæ'd blɔ'k loʊ'keɪ"təː· UK: bæd blɔk loʊkeɪtə
hibás címzésfn
  1. misdirection
   UK: mɪsdɪrekʃn
hibás darabfn
 1. ip
  1. waster
   USA: weɪ'stəː· UK: weɪstər
hibás dátumkif
  1. invalid date
   USA: ɪ"nvæ'lʌ·d deɪ't UK: ɪnvəlɪd deɪt
hibás egyeztetéskif
  1. false concord
   USA: fɔː'ls kɔ'nkəː·d UK: fɔːls kɔŋkɔːd
hibás együtthangzó orgonasípfn
  1. cipher
   USA: saɪ'fəː· UK: saɪfər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása