Címlapkép

Albanian-English Dictionary

albán-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátora: Etleva
Ellentétes irányú szótár: English-Albanian Dictionary
28 Indexszó
30 Fordítás
0 Példamondat
0 Kifejezés
Összesen 378 találat 10 szótárban. Részletek
hibás előadásfn
  1. misrepresentation
   USA: mɪ"sre"prʌ·ze·nteɪ'ʃʌ·n UK: mɪsreprɪzenteɪʃn
hibás gyújtásfn
 1. gép
  1. misfiring
   UK: mɪsfaɪərɪŋ
hibás ismétlésfn
 1. nyomd
  1. double
   USA: dʌ'bʌ·l UK: dʌbl
hibás ívekfn
  1. waste sheets
   USA: weɪ'st ʃiː'ts UK: weɪst ʃiːts
hibás meghajtókif
  1. bad unit
   USA: bæ'd yuː'nʌ·t UK: bæd juːnɪt
hibás működési
  1. malfunction
   USA: mæ·lfʌ'ŋkʃʌ·n UK: mælfʌŋkʃn
hibásnak tart vkiti
  1. hold sy culpable
   USA: hoʊ'ld saɪ' kʌ'lpʌ·bʌ·l
hibás numerikus paraméterkif
  1. bad numeric parameter
   USA: bæ'd nuː·me'rɪ·k pəː·æ'mʌ·təː· UK: bæd njuːmerɪk pəræmɪtər
hibás okoskodásfn
  1. circularity
   UK: səːkjʊlærɪtiː
hibás parancskif
  1. bad command
   USA: bæ'd kʌ·mæ'nd UK: bæd kəmɑnd
hibás particiós táblakif
  1. bad partition table
   USA: bæ'd pɔ·rtɪ'ʃʌ·n teɪ'bʌ·l UK: bæd pɑtɪʃn teɪbl
hibás perspektívájúkif
  1. out of perspective
   USA: aʊ't ʌ·v pəː·spe'ktɪ·v UK: aʊt ɔv pəspektɪv
hibás rajtkif
  1. false start
   USA: fɔː'ls stɔ'rt UK: fɔːls stɑt
hibásságfn
  1. faultiness
   UK: fɔːltɪnəs
hibás, sérült (áru)mn
  1. faulty
   USA: fɔː'ltiː· UK: fɔːltiː
hibát ejti
  1. make an error
   USA: meɪ'k ʌ·n e'rəː· UK: meɪk ən erər
  1. make a slip
   USA: meɪ'k eɪ' slɪ'p UK: meɪk eɪ slɪp
hibát elkövetőmn
  1. wrong
   USA: rɔː'ŋ UK: rɔŋ
hibát keres vmibeni
hibát követ eli
  1. biz trip
   USA: trɪ'p UK: trɪp
  1. make a mistake
   USA: meɪ'k eɪ' mɪ"steɪ'k UK: meɪk eɪ mɪsteɪk
  1. commit an error
   USA: kʌ·mɪ't ʌ·n e'rəː· UK: kəmɪt ən erər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása