Címlapkép

Albanian-English Dictionary

albán-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátora: Etleva
Ellentétes irányú szótár: English-Albanian Dictionary
28 Indexszó
30 Fordítás
0 Példamondat
0 Kifejezés
Összesen 488 találat 12 szótárban. Részletek
minden egyes alkalommalkif
  1. time / every single -
   USA: taɪ'm e'vriː· sɪ'ŋgʌ·l UK: taɪm evriː sɪŋgl
  1. time / at all -s
   USA: taɪ'm æ't ɔː'l e's
  1. at all times
   USA: æ't ɔː'l taɪ'mz UK: ət ɔːl taɪmz
minden egymás hegyén-hátán állkif
  1. everything is cluttered up
   USA: e'vriː·θɪ"ŋ ʌ·z klʌ'təː·d ʌ'p UK: evrɪθɪŋ ɪz klʌtəd ʌp
minden együttfn
  1. totality
   USA: toʊ·tæ'lʌ·tiː· UK: toʊtælɪtiː
  1. lop and top
   USA: lɔ'p ʌ·nd tɔ'p UK: lɔp ənd tɔp
  1. lop and crop
   USA: lɔ'p ʌ·nd krɔ'p UK: lɔp ənd krɔp
minden éjjelmn
  1. nightly
   USA: naɪ'tliː· UK: naɪtliː
minden éjszakakif
  1. night / every night
   USA: naɪ't e'vriː· naɪ't UK: naɪt evriː naɪt
mindenekelőtthsz
  1. of all things
   USA: ʌ·v ɔː'l θɪ'ŋz UK: ɔv ɔːl θɪŋz
  1. first thing
   USA: fəː'st θɪ'ŋ UK: fəːst θɪŋ
  1. first of all
   USA: fəː'st ʌ·v ɔː'l UK: fəːst ɔv ɔːl
  1. first and foremost
   USA: fəː'st ʌ·nd fɔː'rmoʊ"st UK: fəːst ənd fɔːmoʊst
  1. chief
   USA: tʃiː'f UK: tʃiːf
  1. before everything else
   USA: biː"fɔː'r e'vriː·θɪ"ŋ e'ls UK: bɪfɔːr evrɪθɪŋ els
  1. above all
   USA: ʌ·bʌ'v ɔː'l UK: əbʌv ɔːl
mindenek előttkif
  1. first and foremost
   USA: fəː'st ʌ·nd fɔː'rmoʊ"st UK: fəːst ənd fɔːmoʊst
minden elágazást legalább egyszer bejárkif
  1. coverage test
   USA: kʌ'vrʌ·ʤ te'st UK: kʌvərɪʤ test
minden előkészület megtörténtkif
  1. the stage was all set
   USA: ðiː· steɪ'ʤ wʌ·z ɔː'l se't UK: ðiː steɪʤ wɔz ɔːl set
mindenemkif
  1. my all
   USA: maɪ' ɔː'l UK: maɪ ɔːl
minden emberfiakif
  1. every mother's son
   USA: e'vriː· mʌ'ðəː·z sʌ'n UK: evriː mʌðəz sʌn
minden erejét megfeszítikif
  1. use every effort
   USA: yuː'z e'vriː· e'fəː·t UK: juːz evriː efət
minden erőfeszítésünk ellenérekif
  1. do what we would
   USA: duː' hwʌ't wiː' wʊ'd UK: duː wɔt wiː wʊd
minden erővelkif
  1. with might and main
   USA: wʌ·ð maɪ't ʌ·nd meɪ'n UK: wɪð maɪt ənd meɪn
mindenesfn
  1. utility man
   USA: yuː·tɪ'lʌ·tiː· mæ'n UK: juːtɪlɪtiː mæn
  1. maid of all work
   USA: meɪ'd ʌ·v ɔː'l wəː'k UK: meɪd ɔv ɔːl wəːk
  1. biz general
   USA: ʤe'nrʌ·l UK: ʤenrəl
  1. general servant
   USA: ʤe'nrʌ·l səː'vʌ·nt UK: ʤenrəl səːvənt
  1. factotum
   UK: fæktoʊtəm
mindenes emberfn
mindenesetrehsz
  1. leastwise
   UK: liːstwaɪz
  1. leastways
   UK: liːstweɪz
  1. in any case
   USA: ɪ'n e'niː· keɪ's UK: ɪn eniː keɪs
  1. by all means
   USA: baɪ' ɔː'l miː'nz UK: baɪ ɔːl miːnz
  1. by all accounts
   USA: baɪ' ɔː'l ʌ·kaʊ'nts UK: baɪ ɔːl əkaʊnts
  1. at any rate
   USA: æ't e'niː· reɪ't UK: ət eniː reɪt
  1. at all events
   USA: æ't ɔː'l iː·ve'nts UK: ət ɔːl ɪvents
  1. anyway
   USA: e'niː·weɪ" UK: enɪweɪ
  1. anyhow
   USA: e'niː·haʊ" UK: enɪhaʊ
minden esetrekif
  1. whatever happens
   USA: hwʌ"te'vəː· hæ'pʌ·nz UK: wɔtevər hæpənz
mindenestől kiirti
  1. extirpate
   USA: e'kstəː·peɪ"t UK: ekstəpeɪt
mindenestülhsz
  1. root and branch
   USA: ruː't ʌ·nd bræ'ntʃ UK: ruːt ənd brɑntʃ
  1. neck and crop
   USA: ne'k ʌ·nd krɔ'p UK: nek ənd krɔp
  1. lock stock and barrel
   USA: lɔ'k stɔ'k ʌ·nd bæ'rʌ·l UK: lɔk stɔk ənd bærəl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása