Címlapkép

Albanian-English Dictionary

albán-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátora: Etleva
Ellentétes irányú szótár: English-Albanian Dictionary
28 Indexszó
30 Fordítás
0 Példamondat
0 Kifejezés
Összesen 488 találat 12 szótárban. Részletek
minden lében kanálfn
  1. nosy parker
   USA: noʊ'ziː· pɔ'rkəː· UK: noʊziː pɑkər
  1. nosey parker
   UK: noʊziː pɑkər
  1. meddler
   UK: medlər
  1. have a finger in every pie
   USA: hæ'v eɪ' fɪ'ŋgəː· ɪ'n e'vriː· paɪ' UK: hæv eɪ fɪŋgər ɪn evriː paɪ
  1. busybody
   UK: bɪzɪbɔdiː
  1. betty
   USA: be'tiː· UK: betiː
minden lehetségeskif
  1. nip and tuck
   USA: nɪ'p ʌ·nd tʌ'k UK: nɪp ənd tʌk
minden másnapkif
  1. every other day
   USA: e'vriː· ʌ'ðəː· deɪ' UK: evriː ʌðər deɪ
minden másodikkif
  1. every second
   USA: e'vriː· se'kʌ·n UK: evriː sɪkɔnd
  1. every other
   USA: e'vriː· ʌ'ðəː· UK: evriː ʌðər
  1. alternate
   USA: ɔː'ltəː·neɪ"t UK: ɔːltəːnət
mind ... mindkif
  1. both ...... and
   USA: boʊ'θ ʌ·nd UK: boʊθ ənd
  1. both ... and
   USA: boʊ'θ ʌ·nd UK: boʊθ ənd
ez mindenkif
  1. that's the lot
   UK: ðəts ðiː lɔt
meg mindenkif
  1. and all
   USA: ʌ·nd ɔː'l UK: ənd ɔːl
és minden egyébkif
  1. and all the rest
   USA: ʌ·nd ɔː'l ðiː· re'st UK: ənd ɔːl ðiː rest
elsösorban, mindenekelött, különösenhsz
  1. notably
   USA: noʊ'tʌ·bliː· UK: noʊtəbliː
megtörtént minden előkészületkif
  1. the stage was all set
   USA: ðiː· steɪ'ʤ wʌ·z ɔː'l se't UK: ðiː steɪʤ wɔz ɔːl set
beadja minden erejétkif
  1. put one's shoulder to the wheel
   USA: pʊ't wʌ'nz ʃoʊ'ldəː· tʌ· ðiː· hwiː'l UK: pʊt wʌnz ʃoʊldər tuː ðiː wiːl
fiatal mindenesfn
  1. slavey
   UK: sleɪviː
kis mindenesfn
  1. slavey
   UK: sleɪviː
fiatal mindeneslányfn
  1. slavey
   UK: sleɪviː
mi minden fordul elő!kif
  1. how things happen!
   USA: haʊ' θɪ'ŋz hæ'pʌ·n UK: haʊ θɪŋz hæpən
a mindenhatókif
  1. the most highest
   USA: ðiː· moʊ's haɪ'ʌ·st UK: ðiː moʊst haɪɪst
  1. the most high
   USA: ðiː· moʊ's haɪ' UK: ðiː moʊst haɪ
a mindenit!isz
  1. gosh!
   USA: gɔ'ʃ UK: gɔʃ
  1. by gosh
   USA: baɪ' gɔ'ʃ UK: baɪ gɔʃ
  1. by gosh!
   USA: baɪ' gɔ'ʃ UK: baɪ gɔʃ
amikor minden jól megykif
  1. in the green tree
   USA: ɪ'n ðiː· griː'n triː' UK: ɪn ðiː griːn triː
ez mind hülyeségkif
  1. that's all junk
   UK: ðəts ɔːl ʤʌŋk
... meg minden [kb.]kif
  1. ... and stuff
   USA: ʌ·nd stʌ'f UK: ənd stʌf
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása