COVID-19 Fight
Cover photo

Angol-magyar szótár

angol-magyar nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Magyar-angol szótár
93206 Indexszó
208926 Fordítás
3026 Példamondat
340 Kifejezés
Összesen 381 találat 9 szótárban. Részletek
anyagkifáradáskif
  1. material fatigue
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l fʌ·tiː'g UK: mətɪərɪəl fətiːg
  1. fatigue of material
   USA: fʌ·tiː'g ʌ·v mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: fətiːg ɔv mətɪərɪəl
anyag (kokain)fn
  1. poppy
   USA: pɔ'piː· UK: pɔpiː
anyagokfn
  1. materials
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·lz UK: mətɪərɪəlz
anyag, szövet, kelmefn
  1. fabric
   USA: fæ'brɪ·k UK: fæbrɪk
anyagtalanmn
  1. incorporeal
   UK: ɪnkɔːpɔːrɪəl
anyagtalaníti
  1. dematerialize
   UK: diːmətɪərɪəlaɪz
anyagtalanságfn
  1. immateriality
   UK: ɪmətɪərɪælɪtiː
anyag, tartalommn
  1. material
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: mətɪərɪəl
anyagutánpótlási munkakörfn
  1. logistics
   USA: lʌ·ʤɪ'stɪ·ks UK: ləʤɪstɪks
anyagvizsgálati
  1. test
   USA: te'st UK: test
anyagyilkosságfn
  1. matricide
   UK: mætrɪsaɪd
adszorbeált anyagfn
  1. adsorbate
   UK: ædsɔːbet
átmosott anyagfn
  1. leach
   USA: liː'tʃ UK: liːtʃ
beavatott (anyag)fn
dekorációs anyagfn
 1. tex
  1. bunting
   USA: bʌ'ntɪ·ŋ UK: bʌntɪŋ
duzzasztó anyagkif
  1. bulking agent
   UK: bʌlkɪŋ eɪʤənt
élettelen anyagkif
  1. dead matter
   USA: de'd mæ'təː· UK: ded mætər
élő anyagkif
  1. living matter
   USA: lɪ'vɪ·ŋ mæ'təː· UK: lɪvɪŋ mætər
emittáló anyagfn
  1. radiator
   USA: reɪ'diː·eɪ"təː· UK: reɪdɪeɪtər
erjesztő anyagi
  1. ferment
   USA: fəː'me·nt UK: fəːment
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása