Cover photo

Angol-magyar szótár

angol-magyar nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Magyar-angol szótár
93206 Indexszó
208926 Fordítás
3026 Példamondat
340 Kifejezés
Összesen 426 találat 18 szótárban. Részletek
jardfn
  1. nick
   USA: nɪ'k UK: nɪk
  1. szl US fuzz
   USA: fʌ'z UK: fʌz
jári
  1. walk
   USA: wɔː'k UK: wɔːk
  1. walk
   USA: wɔː'k UK: wɔːk
  1. waggle
   UK: wægl
  1. travel
   USA: træ'vʌ·l UK: trævl
  1. step
   USA: ste'p UK: step
  1. biz spook
   USA: spuː'k UK: spuːk
  1. go out with
   USA: goʊ' aʊ't wʌ·ð UK: goʊ aʊt wɪð
  1. gang
   USA: gæ'ŋ UK: gæŋ
  1. frequent
   USA: friː'kwe"nt UK: friːkwənt
járadékfn
  1. supplies
   USA: sʌ·plaɪ'z UK: səplaɪz
 1. közg
  1. rent
   USA: re'nt UK: rent
  1. rég exhibition
   USA: e"ksʌ·bɪ'ʃʌ·n UK: eksɪbɪʃn
járadékkötvényfn
  1. debenture
   USA: dʌ·be'ntʃəː· UK: dɪbentʃər
járandóságfn
  1. biz GB screw
   USA: skruː' UK: skruː
  1. emoluments
   UK: ɪmɔljʊmənts
  1. rég due
   USA: dyuː' UK: djuː
járásfn
  1. walk
   USA: wɔː'k UK: wɔːk
  1. Alaposan kilépett, s járását csak kísérője kedvéért lassította meg néha-néha.
    1. He walked with a firm step, and only slackened his pace for his companion's sake.
    1. He walked with a firm step, and only slackened his pace for his companion's sake.
    1. He walked with a firm step, and only slackened his pace for his companion's sake.
 1. műsz
  1. vibration
   USA: vaɪ·breɪ'ʃʌ·n UK: vaɪbreɪʃn
  1. tread
   USA: tre'd UK: tred
 2. gép műsz
  1. travel
   USA: træ'vʌ·l UK: trævl
  1. step
   USA: ste'p UK: step
  1. Alaposan kilépett, s járását csak kísérője kedvéért lassította meg néha-néha.
    1. He walked with a firm step, and only slackened his pace for his companion's sake.
    1. He walked with a firm step, and only slackened his pace for his companion's sake.
    1. He walked with a firm step, and only slackened his pace for his companion's sake.
  1. rég port
   USA: pɔː'rt UK: pɔːt
  1. pace
   USA: peɪ's UK: peɪsiː
  1. Alaposan kilépett, s járását csak kísérője kedvéért lassította meg néha-néha.
    1. He walked with a firm step, and only slackened his pace for his companion's sake.
    1. He walked with a firm step, and only slackened his pace for his companion's sake.
    1. He walked with a firm step, and only slackened his pace for his companion's sake.
  1. go
   USA: goʊ' UK: goʊ
 3. műsz gép
  1. course
   USA: kɔː'rs UK: kɔːs
  1. action
   USA: æ'kʃʌ·n UK: ækʃn
járás (iskolába)fn
  1. attendance
   USA: ʌ·te'ndʌ·ns UK: ətendəns
járásmódfn
  1. walk
   USA: wɔː'k UK: wɔːk
  1. step
   USA: ste'p UK: step
  1. pace
   USA: peɪ's UK: peɪsiː
  1. gait
   USA: geɪ't UK: geɪt
  1. biz bat
   USA: bæ't UK: bæt
járati
  1. work
   USA: wəː'k UK: wəːk
  1. walk
   USA: wɔː'k UK: wɔːk
  1. running
   USA: rʌ'nɪ·ŋ UK: rʌnɪŋ
  1. run
   USA: rʌ'n UK: rʌn
  1. route
   UK: ruːt
 1. kat
  1. round
   USA: raʊ'nd UK: raʊnd
  1. US operate
   USA: ɔ'pəː·eɪ"t UK: ɔpəreɪt
 2. vasút hajó
  1. line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
  1. gang
   USA: gæ'ŋ UK: gæŋ
  1. duct
   USA: dʌ'kt UK: dʌkt
járatásfn
  1. running
   USA: rʌ'nɪ·ŋ UK: rʌnɪŋ
járat(autóbusz)fn
járatlanmn
  1. unversed
   UK: ʌnvəːst
  1. untrodden
   UK: ʌntrɔdn
  1. unacquainted
   UK: ʌnəkweɪntɪd
  1. pathless
   UK: pɑθləs
  1. inexpert
   UK: ɪnekspəːt
járatlan bennekif
  1. be unacquainted with
   UK: biː ʌnəkweɪntɪd wɪð
  1. be a stranger to
   USA: biː· eɪ' streɪ'nʤəː· tʌ· UK: biː eɪ streɪnʤər tuː
járatosmn
  1. versed
   USA: vəː'st UK: vəːst
  1. familiar with
   USA: fʌ·mɪ'lyəː· wʌ·ð UK: fəmɪlɪər wɪð
  1. expert
   USA: e'kspəː·t UK: ekspəːt
  1. conversant
   USA: kʌ·nvəː'sʌ·nt UK: kənvəːsnt
járatsűrűségfn
  1. headway
   USA: he'dweɪ" UK: hedweɪ
járdafn
  1. walk
   USA: wɔː'k UK: wɔːk
  1. sidewalk
   USA: saɪ'dwɔː"k UK: saɪdwɔːk
  1. sidewalk (usa)
   USA: saɪ'dwɔː"k yuː'e'seɪ'
  1. side-walk
   USA: saɪ'dwɔː"k UK: saɪdwɔːk
  1. pavement
   USA: peɪ'vmʌ·nt UK: peɪvmənt
  1. pathway
   USA: pæ'θweɪ" UK: pɑθweɪ
  1. path
   USA: pæ'θ UK: pɑθ
  1. US banquette
   UK: bæŋket
járdafelőlimn
  1. nearside
   UK: nɪəsaɪd
járda felőlimn
  1. nearside
   UK: nɪəsaɪd
járdakőfn
  1. flagstone
   USA: flæ'gstoʊ"n UK: flægstoʊn
  1. flag
   USA: flæ'g UK: flæg
járdalapfn
  1. flagstone
   USA: flæ'gstoʊ"n UK: flægstoʊn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása