Cover photo

Angol-magyar szótár

angol-magyar nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Magyar-angol szótár
93206 Indexszó
208926 Fordítás
3026 Példamondat
340 Kifejezés
Összesen 94 találat 7 szótárban. Részletek
méltóságfn
  1. worship
   USA: wəː'ʃʌ·p UK: wəːʃɪp
  1. state
   USA: steɪ't UK: steɪt
  1. honour
   UK: ɔnər
  1. honor
   USA: ɔ'nəː· UK: ɔnər
  1. dignity
   USA: dɪ'gnʌ·tiː· UK: dɪgnɪtiː
  1. dignitary
   USA: dɪ'gnʌ·te"riː· UK: dɪgnɪtəriː
méltóságához nem illőmn
  1. undignified
   USA: ʌ·ndɪ'gnʌ·faɪ"d UK: ʌndɪgnɪfaɪd
méltóságán alulikif
  1. beneath one's dignity
   USA: bʌ·niː'θ wʌ'nz dɪ'gnʌ·tiː· UK: bɪniːθ wʌnz dɪgnɪtiː
méltósággalhsz
  1. with decorum
   USA: wʌ·ð dɪ·kɔː'rʌ·m UK: wɪð dɪkɔːrəm
méltóságodfn
  1. your lord
   USA: yʊ'r lɔː'rd UK: jɔːr lɔːd
méltóságodnak megfelelő szerepkif
  1. part consonant with your dignity
   USA: pɔ'rt kɔ'nsʌ·nʌ·nt wʌ·ð yʊ'r dɪ'gnʌ·tiː· UK: pɑt kɔnsənənt wɪð jɔːr dɪgnɪtiː
méltóságomon alulikif
  1. beneath me
   USA: bʌ·niː'θ miː' UK: bɪniːθ miː
méltóságosmn
  1. worshipful
   USA: wəː'ʃʌ·pfʌ·l UK: wəːʃɪpfəl
  1. right honourable
   UK: raɪt ɔnərəbl
méltóságos asszonyomfn
  1. your ladyship
   UK: jɔːr leɪdɪʃɪp
méltóságteljesmn
  1. stately
   USA: steɪ'tliː· UK: steɪtliː
  1. portly
   USA: pɔː'rtliː· UK: pɔːtliː
  1. pontifical
   USA: pɔ·ntɪ'fʌ·kʌ·l UK: pɔntɪfɪkl
  1. majestical
   UK: məʤestɪkəl
  1. majestic
   USA: mʌ·ʤe'stɪ·k UK: məʤestɪk
  1. lordly
   UK: lɔːdliː
  1. biz imperial
   USA: ɪ"mpɪ'riː·ʌ·l UK: ɪmpɪərɪəl
  1. graceful
   USA: greɪ'sfʌ·l UK: greɪsfəl
  1. dignified
   USA: dɪ'gnʌ·faɪ"d UK: dɪgnɪfaɪd
  1. commanding
   USA: kʌ·mæ'ndɪ·ŋ UK: kəmɑndɪŋ
méltóságteljesenhsz
  1. with decorum
   USA: wʌ·ð dɪ·kɔː'rʌ·m UK: wɪð dɪkɔːrəm
  1. pontifically
   UK: pɔntɪfɪkliː
  1. majestically
   USA: mʌ·ʤe'stɪ·kliː· UK: məʤestɪkliː
méltóságteljes járásfn
  1. stalk
   USA: stɔː'k UK: stɔːk
méltóságteljességfn
  1. stateliness
   UK: steɪtlɪnəs
  1. portliness
   UK: pɔːtlɪnəs
méltóságteljes viselkedésfn
  1. decorum
   USA: dɪ·kɔː'rʌ·m UK: dɪkɔːrəm
elnöki méltóságfn
  1. presidency
   USA: pre'zʌ·dʌ·nsiː· UK: prezɪdənsiː
emberi méltóságkif
  1. dignity of the human being
   USA: dɪ'gnʌ·tiː· ʌ·v ðiː· yuː'mʌ·n biː'ɪ·ŋ UK: dɪgnɪtiː ɔv ðiː hjuːmən biːɪŋ
érseki méltóságfn
  1. primateship
   UK: praɪmɪtʃɪp
  1. archbishopric
   UK: ɑtʃbɪʃəprɪk
főesperesi méltóságfn
  1. archdeaconship
   UK: ɑtʃdiːkənʃɪp
 1. vall
  1. archdeaconry
   UK: ɑtʃdiːkənriː
  1. archdeaconate
   UK: ɑtʃdiːkənɪt
főnemesi méltóságfn
  1. GB peerage
   USA: pɪ'rʌ·ʤ UK: pɪərɪʤ
főpapi méltóságfn
 1. vall
  1. pontificate
   USA: pɔ·ntɪ'fʌ·keɪ"t UK: pɔntɪfɪkeɪt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása