Cover photo

Angol-magyar szótár

angol-magyar nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Magyar-angol szótár
93206 Indexszó
208926 Fordítás
3026 Példamondat
340 Kifejezés
184
találat:
magas méltóság1
  1. eminence
   USA: e'mʌ·nʌ·ns UK: emɪnəns
  1. dignitary
   USA: dɪ'gnʌ·te"riː· UK: dɪgnɪtəriː
magas neki13
  1. beyond his compass
   USA: biː"ɔː'nd hʌ·z kʌ'mpʌ·s UK: bɪjɔnd hɪz kʌmpəs
  1. be beyond one's grasp
   USA: biː· biː"ɔː'nd wʌ'nz græ'sp UK: biː bɪjɔnd wʌnz grɑsp
magas nyakú3
  1. high
   USA: haɪ' UK: haɪ
magas nyomású3
magas nyomású terület1
 1. 551.5
  1. high
   USA: haɪ' UK: haɪ
  1. high area
   USA: haɪ' e'riː·ʌ· UK: haɪ eərɪə
magas parancsnokság1
  1. brasses
   UK: brɑsɪz
magas pont1
  1. perch
   USA: pəː'tʃ UK: pəːtʃ
magas pozíció1
  1. perch
   USA: pəː'tʃ UK: pəːtʃ
magas pozícióban13
  1. in high position
   USA: ɪ'n haɪ' pʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: ɪn haɪ pəzɪʃn
magas prémium1
  1. 1.2 plum
   USA: plʌ'm UK: plʌm
magas pulóvernyak13
  1. tunnel loop neck
   USA: tʌ'nʌ·l luː'p ne'k UK: tʌnl luːp nek
magas rang1
  1. honour
   UK: ɔnər
  1. honor
   USA: ɔ'nəː· UK: ɔnər
magas rangra emel2
  1. elevate
   USA: e'lʌ·veɪ"t UK: elɪveɪt
magas rangra emelkedik13
  1. rise to eminence
   USA: raɪ'z tʌ· e'mʌ·nʌ·ns UK: raɪz tuː emɪnəns
magas rangú3
  1. 6 topflight
   UK: tɔpflaɪt
  1. 1.2 6 top-notch
   UK: tɔpnɔtʃ
  1. of high standing
   USA: ʌ·v haɪ' stæ'ndɪ·ŋ UK: ɔv haɪ stændɪŋ
  1. exalted
   USA: ɪ·gzɔː'ltʌ·d UK: ɪgzɔːltɪd
magas rangú személy1
magas rangú személyiség1
  1. 1.2 grandee
   UK: grændiː
magas rangú személy(iség)13
  1. exalted personage
   UK: ɪgzɔːltɪd pəːsənɪʤ
magas röptű3
  1. winged
   USA: wɪ'ŋd UK: wɪŋd
magas sarkú3
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása