Cover photo

Angol-magyar szótár

angol-magyar nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Magyar-angol szótár
93206 Indexszó
208926 Fordítás
3026 Példamondat
340 Kifejezés
184
találat:
magasan áll2
  1. be up
   USA: biː· ʌ'p UK: biː ʌp
magasba helyezés1
  1. elevation
   USA: e"lʌ·veɪ'ʃʌ·n UK: elɪveɪʃn
magasba röppenő3
  1. soaring
   USA: sɔː'rɪ·ŋ UK: sɔːrɪŋ
magasba szökik2
  1. 6 balloon
   USA: bʌ·luː'n UK: bəluːn
magas-féle3
  1. tallish
   UK: tɔːlɪʃ
magasföldszint1
  1. mezzanine
   USA: me'zʌ·niː"n UK: mezəniːn
magasiskola1
  1. haute e'cole
   USA: hʌ't ɪ·koʊ'l
magaslat1
  1. rising
   USA: raɪ'zɪ·ŋ UK: raɪzɪŋ
  1. rise
   USA: raɪ'z UK: raɪz
  1. prominence
   USA: prɔ'mʌ·nʌ·ns UK: prɔmɪnəns
  1. pitch
   USA: pɪ'tʃ UK: pɪtʃ
  1. height
   USA: haɪ't UK: haɪt
  1. eminence
   USA: e'mʌ·nʌ·ns UK: emɪnəns
  1. elevation
   USA: e"lʌ·veɪ'ʃʌ·n UK: elɪveɪʃn
 1. 55
  1. bulge
   USA: bʌ'lʤ UK: bʌlʤ
magaslatra épített ház13
  1. house built on high ground
   USA: haʊ's bɪ'lt ɔ'n haɪ' graʊ'nd UK: haʊz bɪlt ɔn haɪ graʊnd
magasnyakú pulóver13
  1. turtleneck sweater
   USA: təː'tʌ·lne"k swe'təː· UK: təːtlnek swetər
  1. roll neck sweater
   USA: roʊ'l ne'k swe'təː· UK: roʊl nek swetər
  1. roll neck jumper
   USA: roʊ'l ne'k ʤʌ'mpəː· UK: roʊl nek ʤʌmpər
  1. polo neck sweater
   USA: poʊ'loʊ· ne'k swe'təː· UK: poʊloʊ nek swetər
  1. polo neck jumper
   USA: poʊ'loʊ· ne'k ʤʌ'mpəː· UK: poʊloʊ nek ʤʌmpər
magasnyomó1
  1. typographer
   UK: taɪpɔgrəfər
  1. typo
   USA: taɪ'poʊ· UK: taɪpoʊ
magasra akaszt2
  1. 1.2 sky
   USA: skaɪ' UK: skaɪ
magasra csaptak az érzelmek13
  1. feeling began to run high
   USA: fiː'lɪ·ŋ biː·gæ'n tʌ· rʌ'n haɪ' UK: fiːlɪŋ bɪgæn tuː rʌn haɪ
magasra emel2
  1. raise
   USA: reɪ'z UK: reɪz
  1. 1.1 elevate
   USA: e'lʌ·veɪ"t UK: elɪveɪt
magasra emelt lábakkal való járás13
  1. high action
   USA: haɪ' æ'kʃʌ·n UK: haɪ ækʃn
magasra rak2
  1. set up
   USA: se't ʌ'p UK: set ʌp
magasrangú13
  1. of high standing
   USA: ʌ·v haɪ' stæ'ndɪ·ŋ UK: ɔv haɪ stændɪŋ
magasról való adogatás13
  1. overarm service
   UK: oʊvərɑm səːvɪs
magasról való szerválás13
  1. overarm service
   UK: oʊvərɑm səːvɪs
magasröptű3
  1. lofty
   USA: lɔː'ftiː· UK: lɔftiː
  1. highbrow
   USA: haɪ'braʊ" UK: haɪbraʊ
  1. high-toned
   UK: haɪtoʊnd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása