Cover photo

Angol-magyar szótár

angol-magyar nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Magyar-angol szótár
93206 Indexszó
208926 Fordítás
3026 Példamondat
340 Kifejezés
mindig4
  1. invariably
   USA: ɪ"nve'riː·ʌ·bliː· UK: ɪnveərɪəbliː
  1. every time
   USA: e'vriː· taɪ'm UK: evriː taɪm
  1. evermore
   USA: e'vəː·mɔː"r UK: evəmɔːr
  1. ever
   USA: e'vəː· UK: evər
  1. at all times
   USA: æ't ɔː'l taɪ'mz UK: ət ɔːl taɪmz
  1. always
   USA: ɔː'lwiː·z UK: ɔːlweɪz
  1. all the time
   USA: ɔː'l ðiː· taɪ'm UK: ɔːl ðiː taɪm
mindig a szobában ül, és nem megy ki a szabadlevegőre13
mindig az erősnek van igaza13
  1. might is right
   USA: maɪ't ʌ·z raɪ't UK: maɪt ɪz raɪt
mindig az üzletelésen jár az esze13
  1. be on the make
   USA: biː· ɔ'n ðiː· meɪ'k UK: biː ɔn ðiː meɪk
mindig keresztülviszi az akaratát13
  1. he always has his way
   USA: hiː' ɔː'lwiː·z hʌ·z hʌ·z weɪ' UK: hiː ɔːlweɪz hæz hɪz weɪ
mindig kész a küzdelemre13
  1. always ready for the fray
   USA: ɔː'lwiː·z re'diː· frəː· ðiː· freɪ' UK: ɔːlweɪz rediː fəː ðiː freɪ
mindig mosolyogj13
  1. keep smiling
   USA: kiː'p smaɪ'lɪ·ŋ UK: kiːp smaɪlɪŋ
mindig nyitott3
  1. 3.3 lidless
   UK: lɪdləs
mindig rohan13
  1. be on the run
   USA: biː· ɔ'n ðiː· rʌ'n UK: biː ɔn ðiː rʌn
mindig tanul az ember13
  1. live and learn
   USA: lɪ'v ʌ·nd ləː'n UK: lɪv ənd ləːn
mindig ugyanaz marad2
  1. remains for ever one
   USA: riː·meɪ'nz frəː· e'vəː· hwʌ'n UK: rɪmeɪnz fəː evər wʌn
mindig, állandóan, egyfolytában13
  1. time / all the -
   USA: taɪ'm ɔː'l ðiː· UK: taɪm ɔːl ðiː
még mindig9
  1. still
   USA: stɪ'l UK: stɪl
  1. Nagyon jól tartja magát, és még mindig tetszik a nőknek.
    1. You have kept your looks magnificently, and women still like you.
  2. De mégis ő lesz a férje.
    1. But still he would be her husband.
mint mindig.13
  1. usual / the same as - .
   USA: yuː'ʒuː·ʌ·l ðiː· seɪ'm e'z UK: juːʒʊəl ðiː seɪm əz
  1. same / the - as usual.
   USA: seɪ'm ðiː· e'z yuː'ʒuː·ʌ·l UK: seɪm ðiː əz juːʒʊəl
kész mindig a nevetésre13
  1. laugh / be game for a -
   USA: læ'f biː· geɪ'm frəː· eɪ' UK: lɑf biː geɪm fəː eɪ
  1. be game for a laugh
   USA: biː· geɪ'm frəː· eɪ' læ'f UK: biː geɪm fəː eɪ lɑf
légy mindig derűs13
  1. keep smiling
   USA: kiː'p smaɪ'lɪ·ŋ UK: kiːp smaɪlɪŋ
szinte mindig, mindenhol felhasznált4
  1. ubiquitously
   UK: juːbɪkwɪtəsliː
rám mindig számíthatsz13
  1. you can always fall back on me
   USA: yuː' kʌ·n ɔː'lwiː·z fɔ'l bæ'k ɔ'n miː' UK: juː kæn ɔːlweɪz fɔːl bæk ɔn miː
légy mindig vidám13
  1. keep smiling
   USA: kiː'p smaɪ'lɪ·ŋ UK: kiːp smaɪlɪŋ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása