Cover photo

Angol-magyar szótár

angol-magyar nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Magyar-angol szótár
93206 Indexszó
208926 Fordítás
3026 Példamondat
340 Kifejezés
nézetfn
  1. view
   USA: vyuː' UK: vjuː
  1. biz theory
   USA: θiː'əː·iː· UK: θɪəriː
  1. sight
   USA: saɪ't UK: saɪt
  1. sentiment
   USA: se'nʌ·mʌ·nt UK: sentɪmənt
  1. opinion
   USA: ʌ·pɪ'nyʌ·n UK: əpɪnɪən
  1. mind
   USA: maɪ'nd UK: maɪnd
  1. judgment
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ʤʌʤmənt
  1. judgement
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ʤʌʤmənt
  1. eye
   USA: aɪ' UK: aɪ
 1. épít
  1. elevation
   USA: e"lʌ·veɪ'ʃʌ·n UK: elɪveɪʃn
nézet, nézöpont, véleményfn
  1. view
   USA: vyuː' UK: vjuː
nézeteltérésfn
  1. jarring
   USA: ʤɔ'rɪ·ŋ UK: ʤɑrɪŋ
  1. dissidence
   USA: dɪ'sʌ·dʌ·ns UK: dɪsɪdəns
  1. disagreement
   USA: dɪ"sʌ·griː'mʌ·nt UK: dɪsəgriːmənt
  1. skót clash
   USA: klæ'ʃ UK: klæʃ
  1. clash of views
   USA: klæ'ʃ ʌ·v vyuː'z UK: klæʃ ɔv vjuːz
nézeteltérése van vkiveli
  1. be at variance with sy
   USA: biː· æ't ve'riː·ʌ·ns wʌ·ð saɪ'
nézeteltéréseket elsimítkif
  1. arrange differences
   USA: əː·eɪ'nʤ dɪ'frʌ·nsʌ·z UK: əreɪnʤ dɪfrənsɪz
nézeteltérést elsimíti
  1. fix up a quarrel
   USA: fɪ'ks ʌ'p eɪ' kwɔː'rʌ·l UK: fɪks ʌp eɪ kwɔrəl
nézetem/véleményem szerintkif
  1. in my esteem
   USA: ɪ'n maɪ' ʌ·stiː'm UK: ɪn maɪ ɪstiːm
nézetletérésfn
  1. disagreement
   USA: dɪ"sʌ·griː'mʌ·nt UK: dɪsəgriːmənt
általános nézetmn
  1. mindset
   USA: maɪ'ndse"t UK: maɪndset
mai nézetfn
  1. modernism
   USA: mɔ'dəː·nɪ"zʌ·m UK: mɔdənɪzəm
modern nézetfn
  1. modernism
   USA: mɔ'dəː·nɪ"zʌ·m UK: mɔdənɪzəm
téves nézetei vannak vmirőlkif
ferde nézetekkif
  1. cockeyed views
   USA: kɔ'kaɪ"d vyuː'z UK: kɔkaɪd vjuːz
szélsőséges nézeteket vallkif
  1. hold extreme views
   USA: hoʊ'ld ɪ·kstriː'm vyuː'z UK: hoʊld ɪkstriːm vjuːz
véleményeltérés, nézeteltérésfn
  1. dissent
   USA: dɪ"se'nt UK: dɪsent
a nézetem szerintkif
  1. in my eye
   USA: ɪ'n maɪ' aɪ' UK: ɪn maɪ aɪ
azonos nézeten lévőmn
  1. coincident
   USA: koʊ·ɪ'nsʌ·dʌ·nt UK: koʊɪnsɪdənt
egy nézeten vannakkif
  1. coincide in opinion
   USA: koʊ"ʌ·nsaɪ'd ɪ'n ʌ·pɪ'nyʌ·n UK: koʊɪnsaɪd ɪn əpɪnɪən
legelőnyösebben nézett kikif
  1. she looked her best
   USA: ʃiː' lʊ'kt həː' be'st UK: ʃiː lʊkt həːr best
csodálkozva nézett rámkif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása