Cover photo

Angol-magyar szótár

angol-magyar nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Magyar-angol szótár
93206 Indexszó
208926 Fordítás
3026 Példamondat
340 Kifejezés
Összesen 126 találat 9 szótárban.
tisztesfn
 1. kat
  1. warrant officer
   USA: wɔː'rʌ·nt ɔː'fʌ·səː· UK: wɔrənt ɔfɪsər
  1. respectful
   USA: rʌ·spe'ktfʌ·l UK: rɪspektfəl
  1. respectable
   USA: riː·spe'ktʌ·bʌ·l UK: rɪspektəbl
  1. non-com.
   UK: nɔnkɔm
tisztességfn
  1. trustworthiness
   USA: trʌ'stwəː"ðiː·nʌ·s UK: trʌstwəːðɪnəs
  1. righteousness
   USA: raɪ'tʃʌ·snʌ·s UK: raɪtʃəsnəs
  1. respectability
   USA: riː·spe"ktʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: rɪspektəbɪlɪtiː
  1. átv integrity
   USA: ɪ"nte'grʌ·tiː· UK: ɪntegrɪtiː
  1. honour
   UK: ɔnər
tisztességesmn
  1. biz white
   USA: hwaɪ't UK: waɪt
  1. trusty
   USA: trʌ'stiː· UK: trʌstiː
  1. trustworthy
   USA: trʌ'stwəː"ðiː· UK: trʌstwəːðiː
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. Egy tágas, négyszögletes kamrában rejtették el az aranyat.
    1. They hid the treasure in a large square chamber.
  2. Tisztességes eljárásban volt része a tárgyalás során.
    1. He was given a square dealing during the trial.
  1. sporting
   USA: spɔː'rtɪ·ŋ UK: spɔːtɪŋ
  1. snug
   USA: snʌ'g UK: snʌg
  1. righteous
   USA: raɪ'tʃʌ·s UK: raɪtʃəs
  1. respectable
   USA: riː·spe'ktʌ·bʌ·l UK: rɪspektəbl
  1. presentable
   USA: prʌ·ze'ntʌ·bʌ·l UK: prɪzentəbl
  1. honourable
   UK: ɔnərəbl
  1. honorable
   USA: ɔ'nəː·ʌ·bʌ·l UK: ɔnərəbl
  1. honest
   USA: ɔ'nʌ·st UK: ɔnɪst
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
  1. Nem tisztességes velem szemben, hogy minden munkát nekem kell megcsinálni.
    1. It's not fair on me to make me do all the work.
  2. Róma becsületes tárgyalást biztosítana - és ügyében csak erre lenne szükség.
    1. Rome would have given her a fair trial, and that was all that her cause needed.
  1. fair and square
   USA: fe'r ʌ·nd skwe'r UK: feər ənd skweər
  1. decorous
   USA: de'kəː·ʌ·s UK: dekərəs
  1. decent
   USA: diː'sʌ·nt UK: diːsnt
  1. Tudom, hogy engem az én helyzetemben egyetlen tisztességes asszony sem fogadhat.
    1. I know that in my position I can't be received by any decent woman.
  1. rég comely
   USA: kʌ'mliː· UK: kʌmliː
  1. bona-fide
   USA: boʊ'nʌ·faɪ"d
 1. jog
  1. bona fide
   USA: boʊ'nʌ· faɪ'd UK: boʊnə faɪdiː
  1. aboveboard
   USA: ʌ·bʌ'vbɔː"rd UK: əbʌvbɔːd
tisztességes eljáráskif
  1. fair play
   USA: fe'r pleɪ' UK: feər pleɪ
tisztességesenhsz
  1. trustworthily
   UK: trʌstwəːðɪliː
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. Egy tágas, négyszögletes kamrában rejtették el az aranyat.
    1. They hid the treasure in a large square chamber.
  2. Tisztességes eljárásban volt része a tárgyalás során.
    1. He was given a square dealing during the trial.
  1. justly
   USA: ʤʌ'stliː· UK: ʤʌstliː
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
  1. fair and square
   USA: fe'r ʌ·nd skwe'r UK: feər ənd skweər
  1. decorously
   UK: dekərəsliː
  1. bona fide
   USA: boʊ'nʌ· faɪ'd UK: boʊnə faɪdiː
  1. aboveboard
   USA: ʌ·bʌ'vbɔː"rd UK: əbʌvbɔːd
tisztességesen bánik velekif
  1. do right by
   USA: duː' raɪ't baɪ' UK: duː raɪt baɪ
tisztességesen éli
  1. go straight
   USA: goʊ' streɪ't UK: goʊ streɪt
tisztességesen jár elkif
  1. give a square deal
   USA: gɪ'v eɪ' skwe'r diː'l UK: gɪv eɪ skweər diːl
  1. give a fair deal
   USA: gɪ'v eɪ' fe'r diː'l UK: gɪv eɪ feər diːl
tisztességes külsejűmn
  1. presentable
   USA: prʌ·ze'ntʌ·bʌ·l UK: prɪzentəbl
tisztességes megélhetést biztosítómn
  1. snug
   USA: snʌ'g UK: snʌg
tisztességességfn
  1. squareness
   UK: skweənəs
tisztesség ne essék szólvánkif
  1. saving your presence
   USA: seɪ'vɪ·ŋ yʊ'r pre'zʌ·ns UK: seɪvɪŋ jɔːr prezns
tisztességtelenmn
  1. unprincipled
   USA: ʌ·nprɪ'nsʌ·pʌ·ld UK: ʌnprɪnsəpld
  1. unfair
   USA: ɔː"nfe'r UK: ʌnfeər
  1. twisty
   USA: twɪ'stiː· UK: twɪstiː
  1. fraudulent
   USA: frɔː'ʤʌ·lʌ·nt UK: frɔːdjʊlənt
  1. foul
   USA: faʊ'l UK: faʊl
  1. dishonourable
   UK: dɪsɔnərəbl
  1. dishonorable
   USA: dɪ"sɔ'nəː·ʌ·bʌ·l UK: dɪsɔnərəbl
  1. dishonest
   USA: dɪ"sɔ'nʌ·st UK: dɪsɔnɪst
  1. crooked
   USA: krʊ'kʌ·d UK: krʊkt
tisztességtelen eljáráskif
  1. sharp practice
   USA: ʃɔ'rp præ'ktɪ"s UK: ʃɑp præktɪs
  1. foul play
   USA: faʊ'l pleɪ' UK: faʊl pleɪ
tisztességtelen játékkif
  1. foul play
   USA: faʊ'l pleɪ' UK: faʊl pleɪ
tisztességtelen konkurensfn
tisztességtelen mellékkeresetfn
  1. gravy
   USA: greɪ'viː· UK: greɪviː
tisztességtelenségfn
  1. dishonesty
   USA: dɪ"sɔ'nʌ·stiː· UK: dɪsɔnɪstiː
tisztességtelen útkif
  1. back door
   USA: bæ'k dɔː'r UK: bæk dɔːr
tisztességtelen útonkif
  1. on the queer
   USA: ɔ'n ðiː· kwɪ'r UK: ɔn ðiː kwɪər
  1. on the crook
   USA: ɔ'n ðiː· krʊ'k UK: ɔn ðiː krʊk
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása