COVID-19 Fight
agresszív politikanoun
  1. hardball
   USA: hɔ'rdbɔː"l UK: hɑdbɔːl
napi politikaexp
  1. current affairs
   USA: kɔ'rʌ·nt ʌ·fe'rz UK: kʌrənt əfeəz
terjeszkedési politikanoun
  1. expansionism
   USA: ɪ·kspæ'ntʃʌ·nɪ"zʌ·m UK: ɪkspænʃnɪzəm
terjeszkedési politika hívenoun
  1. expansionist
   USA: ɪ·kspæ'ntʃʌ·nɪ"st
jobboldal (politikai)exp
  1. right wing
   USA: raɪ't wɪ'ŋ UK: raɪt wɪŋ
jobbszárny (politikai)exp
  1. right wing
   USA: raɪ't wɪ'ŋ UK: raɪt wɪŋ
sörgyárosok politikai befolyásaexp
  1. power of bung
   USA: paʊ'əː· ʌ·v bʌ'ŋ UK: paʊər ɔv bʌŋ
váratlan politikai húzásnoun
 1. pol
  1. blitz
   USA: blɪ'ts UK: blɪts
aljas politikai játékoknoun
  1. pej US politics
   USA: pɔ'lʌ·tɪ"ks UK: pɔlɪtɪz
sörgyárosok politikai súlyaexp
  1. power of bung
   USA: paʊ'əː· ʌ·v bʌ'ŋ UK: paʊər ɔv bʌŋ
razzia, (politikai) tisztogatásexp
helyzet (politikai vagy vallási stb.)noun
  1. scene
   USA: siː'n UK: siːn
brit politikai ügyvivőnoun
 1. hist
  1. resident
   USA: re'zʌ·dʌ·nt UK: rezɪdənt
jobboldali (politikailag)noun
  1. rightist
   USA: raɪ'tʌ·st UK: raɪtɪst
elkedvetlenedett politikusnoun
  1. US sorehead
   UK: sɔːrhed
független politikusnoun
  1. free-lance
   USA: friː'læ"ns UK: friːlɑns
maradi politikusnoun
  1. informal mandarin
   USA: mæ'ndəː·ʌ·n UK: mændərɪn
nem politikusadj
  1. impolitic
   USA: ɪ"mpɔː'lɪ'tɪ"k UK: ɪmpɔlətɪk
szabadúszó politikusnoun
  1. free-lance
   USA: friː'læ"ns UK: friːlɑns
vaskalapos politikusnoun
  1. die-hard
   USA: daɪ'hɔ"rd UK: daɪiːhɑd
Report or add missing word to a dictionary...