COVID-19 Fight
prosti1
  1. 1.2 pro
   USA: proʊ' UK: proʊ
  1. night-walker
   UK: naɪtwɔːkə
  1. 1.3 hooker
   USA: hʊ'kəː· UK: hʊkər
prostituál1
  1. 1.1 prostitute
   USA: prɔ'stʌ·tuː"t UK: prɔstɪtjuːt
prostituált1
  1. 1.3 1 turtle
   USA: təː'tʌ·l UK: təːtl
  1. trollop
   UK: trɔləp
  1. strumpet
   UK: strʌmpɪt
  1. street girl
   USA: striː't gəː'l UK: striːt gəːl
  1. prostitute
   USA: prɔ'stʌ·tuː"t UK: prɔstɪtjuːt
  1. 1.2 pro
   USA: proʊ' UK: proʊ
  1. 6.3 pinnace
   UK: pɪnɪs
  1. 6.3 mob
   USA: mɔ'b UK: mɔb
  1. 1.3 hooker
   USA: hʊ'kəː· UK: hʊkər
  1. game
   USA: geɪ'm UK: geɪm
  1. drab
   USA: dræ'b UK: dræb
prostituált vendége1
  1. punter
   USA: pʌ'ntəː· UK: pʌntər
prostituáltnak eladott nő13
  1. white slave
   USA: hwaɪ't sleɪ'v UK: waɪt sleɪv
prostitúció1
  1. the social evil
   USA: ðiː· soʊ'ʃʌ·l iː'vʌ·l UK: ðiː soʊʃl iːvl
  1. prostitution
   USA: prɔ"stʌ·tuː'ʃʌ·n UK: prɔstɪtjuːʃn
  1. game
   USA: geɪ'm UK: geɪm
prostitúcióról szóló mű1
  1. pornography
   USA: pɔː·rnɔ'grʌ·fiː· UK: pɔːnɔgrəfiː
dolgozik (prostituált)2
  1. go on the game
   USA: goʊ' ɔ'n ðiː· geɪ'm UK: goʊ ɔn ðiː geɪm
  1. be on the game
   USA: biː· ɔ'n ðiː· geɪ'm UK: biː ɔn ðiː geɪm
néger prostituált1
  1. 1.3 6 gin
   USA: ʤɪ'n UK: ʤɪn
futtat (prostituáltat)2
  1. hype
   USA: haɪ'p
csinál egy kört (prostitució)2
  1. turn tricks
   USA: təː'n trɪ'ks UK: təːn trɪks
Report or add missing word to a dictionary...