művészetnoun
  1. art
   USA: ɔ'rt UK: ɑt
művészet mint öncélexp
  1. art for art's sake
   USA: ɔ'rt frəː· ɔ'rts seɪ'k UK: ɑt fəː ɑts seɪk
művészetben járatlanadj
  1. inartistic
   UK: ɪnɑtɪstɪk
művészete tetőpontján levőadj
  1. US topflight
   UK: tɔpflaɪt
művészeteknoun
  1. arts
   USA: ɔ'rts UK: ɑts
művészetek szeretetenoun
  1. virtuosity
   USA: vəː·tʃuː·ɔ'sʌ·tiː· UK: vəːtʃʊɔsɪtiː
művészetiadj
  1. art
   USA: ɔ'rt UK: ɑt
művészeti kiadványnoun
művészeti szabályoktól eltérőadj
  1. unconventional
   USA: ʌ"nkʌ·nve'nʃʌ·nʌ·l UK: ʌnkənvenʃənl
művészeti öncélúságexp
  1. art for art's sake
   USA: ɔ'rt frəː· ɔ'rts seɪ'k UK: ɑt fəː ɑts seɪk
optikai művészetnoun
  1. op art
   USA: ɔ'p ɔ'rt UK: ɔp ɑt
öncélú művészetexp
  1. art for art's sake
   USA: ɔ'rt frəː· ɔ'rts seɪ'k UK: ɑt fəː ɑts seɪk
tematikus művészetexp
  1. representational art
   USA: re"prʌ·zʌ·nteɪ'ʃʌ·nʌ·l ɔ'rt UK: reprɪzenteɪʃənl ɑt
valóságábrázoló művészetexp
  1. representational art
   USA: re"prʌ·zʌ·nteɪ'ʃʌ·nʌ·l ɔ'rt UK: reprɪzenteɪʃənl ɑt
zománcozó művészetnoun
  1. enamelling
   UK: ɪnæmlɪŋ
japán művészet kedvelésenoun
eladás művészetenoun
  1. salesmanship
   USA: seɪ'lzmʌ·nʃɪ"p UK: seɪlzmənʃɪp
kardforgatás művészetenoun
  1. swordsmanship
   UK: sɔːdzmənʃɪp
kiszabadulás művészetenoun
  1. escapology
   UK: eskəpɔləʤiː
rendezés művészetenoun
  1. showmanship
   USA: ʃoʊ'mʌ·nʃɪ"p UK: ʃoʊmənʃɪp
Report or add missing word to a dictionary...