48 matches in 7 dictionaries. Details
állítás1
  1. statement
   USA: steɪ'tmʌ·nt UK: steɪtmənt
  1. Félbeszakított, hogy emlékeztessen korábbi állításomra.
    1. He interrupted me to recall me to my previous statements.
  1. showing
   USA: ʃoʊ'ɪ·ŋ UK: ʃoʊɪŋ
  1. 1.2 say-so
  1. representation
   USA: re"prʌ·ze·nteɪ'ʃʌ·n UK: reprɪzenteɪʃn
 1. 1
  1. predicate
   USA: pre'dʌ·kʌ·t UK: predɪkeɪt
 2. 355
  1. 6 draft
   USA: dræ'ft UK: drɑft
  1. claim
   USA: kleɪ'm UK: kleɪm
  1. assertion
   USA: ʌ·səː'ʃʌ·n UK: əsəːʃn
  1. allegation
   USA: æ"lʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: ælɪgeɪʃn
  1. affirmation
   USA: æ"fəː·meɪ'ʃʌ·n UK: æfəmeɪʃn
állítása nem egyezik a tényekkel13
  1. his statement does not tally with the facts
   USA: hʌ·z steɪ'tmʌ·nt dʌ·z nɔ't tæ'liː· wʌ·ð ðiː· fæ'ks UK: hɪz steɪtmənt doʊz nɔt tæliː wɪð ðiː fækts
állításköteles3
  1. draft age
   USA: dræ'ft eɪ'ʤ UK: drɑft eɪʤ
állításkötelezettség1
 1. 355
  1. 6 draft
   USA: dræ'ft UK: drɑft
állítások1
  1. statements
   USA: steɪ'tmʌ·nts UK: steɪtmənts
állítást magában foglaló3
 1. 80|1 80|1
  1. assertive
   USA: ʌ·səː'tɪ·v UK: əsəːtɪv
élesre állítás1
  1. phasing
   USA: feɪ'zɪ·ŋ UK: feɪzɪŋ
hadrendbe állítás1
  1. deployment
   USA: dʌ·plɔɪ'mʌ·nt UK: dɪplɔɪmənt
hazug állítás1
  1. mendacity
   USA: me·ndæ'sʌ·tiː· UK: mendæsɪtiː
kevesebbet állítás1
  1. understatement
   USA: ʌ'ndəː·steɪ"tmʌ·nt UK: ʌndəsteɪtmənt
téves állítás1
  1. misstatement
   USA: mɪ"steɪ'tmʌ·nt UK: mɪssteɪtmənt
túlzott állítás1
  1. overstatement
   USA: oʊ'vəː·steɪ"tmʌ·nt UK: oʊvəsteɪtmənt
valótlan állítás13
  1. false allegation
   USA: fɔː'ls æ"lʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: fɔːls ælɪgeɪʃn
fenntart (állítást)2
  1. maintain
   USA: meɪ·nteɪ'n UK: meɪnteɪn
kicsinyítő formájú állítás1
  1. litotes
   UK: laɪtoʊtiːz
állításnoun
  1. e Versicherung
   fɛɐ'zɪçərʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Versicherungen
   1. genitiveForm:
   2. Versicherung
  1. e Unterstellung
   ʊntɐ'ʃtɛlʊŋ
  1. e Behauptung
   bə'haʊptʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Behauptungen
   1. genitiveForm:
   2. Behauptung
  1. e Aussage
   'aʊszaːgə
 1. math
  1. r Ansatz
   'anzats
  1. e Angabe
   'angaːbə
kicsinyítő formájú állítás1
állításundef
Report or add missing word to a dictionary...