COVID-19 Fight
27 matches in 8 dictionaries. Details
ébernoun
  1. watchful
   USA: wɔ'tʃfʌ·l UK: wɔtʃfəl
  1. ware
   USA: we'r UK: weər
  1. waking
   USA: weɪ'kɪ·ŋ UK: weɪkɪŋ
  1. wakeful
   UK: weɪkfəl
  1. vigilant
   USA: vɪ'ʤʌ·lʌ·nt UK: vɪʤɪlənt
  1. figurative UK unwinking
  1. sleepless
   USA: sliː'plʌ·s UK: sliːpləs
  1. heedful
   UK: hiːdfəl
  1. be wide awake
   USA: biː· waɪ'd ʌ·weɪ'k UK: biː waɪd əweɪk
  1. alert
   USA: ʌ·ləː't UK: ələːt
éberenadv
  1. watchfully
   UK: wɔtʃfəliː
éberen figyelniexp
  1. keep a look-out for
   USA: kiː'p eɪ' lʊ'kaʊ"t frəː· UK: kiːp eɪ lʊkaʊt fəː
éberen őrizexp
  1. keep a close watch on
   USA: kiː'p eɪ' kloʊ'z wɔ'tʃ ɔ'n UK: kiːp eɪ kloʊz wɔtʃ ɔn
éberségnoun
  1. watchfulness
   UK: wɔtʃfəlnəs
  1. wakefulness
   UK: weɪkfəlnəs
  1. vigilance
   USA: vɪ'ʤʌ·lʌ·ns UK: vɪʤɪləns
  1. alertness
   USA: ʌ·ləː'tnʌ·s UK: ələːtnəs
örökké éberadj
  1. literary lidless
   UK: lɪdləs
teljesen éberadj
  1. awake
   USA: ʌ·weɪ'k UK: əweɪk
virraszt, vigyázni - ébernek lenniv
  1. wake, woke, woken
   USA: weɪ'k woʊ'k woʊ'kʌ·n UK: weɪk woʊk woʊkən
éberadj
  1. wachsam
   'vaxzaːm
  1. figurative wach
   'vax
  1. munter
   'mʊntɐ
éberségnoun
  1. e Wachsamkeit
   'vaxzaːmkaɪt
   1. genitiveForm:
   2. Wachsamkeit
nagyon éberadj
éberadj
éberségnoun
éberundef
éberadj
  1. vigile
   vígile
  1. literary affisso
éber kómaundef
éberségundef
éberundef
  1. éber szemmel
    1. с -дно око
  2. a detektív éber figyelme
    1. -дно внимание на детектива
  1. éber őrség
    1. -дра стража
éber/éles szeműundef
éberen figyelnum
Report or add missing word to a dictionary...