COVID-19 Fight
érvényesítv
  1. vindicate
   USA: vɪ'ndʌ·keɪ·t UK: vɪndɪkeɪt
  1. validate
   USA: væ'lʌ·deɪ·t UK: vælɪdeɪt
  1. put across
   USA: pʊ't ʌ·krɔː's UK: pʊt əkrɔs
  1. prove
   USA: pruː'v UK: pruːv
  1. Ez még nem bizonyít semmit.
    1. But it doesn't prove anything.
  1. probate
   USA: proʊ'beɪ"t UK: proʊbeɪt
érvényesít (pl. követelést)v
  1. enforce
   USA: e·nfɔː'rs UK: ɪnfɔːs
érvényesíthetetlenadj
  1. unenforceable
   USA: ʌ"ne·nfɔː'rsʌ·bʌ·l UK: ʌnɪnfɔːsəbl
érvényesíthetőadj
  1. enforceable
   USA: e·nfɔː'rsʌ·bʌ·l UK: ɪnfɔːsəbl
  1. demandable
   UK: dɪmɑndeɪbl
érvényesíti jogaitexp
  1. vindicate one's rights
   USA: vɪ'ndʌ·keɪ·t wʌ'nz raɪ'ts UK: vɪndɪkeɪt wʌnz raɪts
  1. enforce one's rights
   USA: e·nfɔː'rs wʌ'nz raɪ'ts UK: ɪnfɔːs wʌnz raɪts
érvényesítésnoun
  1. vindication
   USA: vɪ"ndʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: vɪndɪkeɪʃn
  1. validation
   USA: væ"lʌ·deɪ'ʃʌ·n UK: vælɪdeɪʃn
követelést érvényesítexp
  1. prefer a claim
   USA: priː·fəː' eɪ' kleɪ'm UK: prɪfəːr eɪ kleɪm
Európai Bizottság - Az Európai Unió legfőbb végrehajtó szerve. 17 tagját a nemzeti kormányok nevezik ki, de azoktól függetlenül működnek. A Bizottság gondoskodik, a Miniszterek Tanácsa által kidolgozott politika érvényesítéséről, az alapszerződések előíráexp
Report or add missing word to a dictionary...