COVID-19 Fight
ésszerű3
  1. sensible
   USA: se'nsʌ·bʌ·l UK: sensəbl
  1. reasoned
   USA: riː'zʌ·nd UK: riːzənd
  1. 6.3 reasonable
   USA: riː'znʌ·bʌ·l UK: riːznəbl
  1. Az értelmes ember alkalmazkodik a világhoz, az oktalan azt szeretné, hogy a világ alkalmazkodjék őhozzá.
    1. The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself.
  2. A javaslat ésszerű volt, mégis baljós érzések nyugtalanították.
    1. The suggestion was perfectly reasonable, yet it worried him obscurely.
  1. rational
   USA: ræ'ʃnʌ·l UK: ræʃnəl
  1. logical
   USA: lɔ'ʤɪ·kʌ·l UK: lɔʤɪkl
  1. just
   USA: ʤʌ·st UK: ʤʌst
  1. A leírás helyes, de hiányos.
    1. That description is just, but incomplete.
  2. Az igaz elméje tisztes dolgokon jár, a gonosz szája hitványságot buzog.
    1. The mind of the just studies obedience: the mouth of the wicked overflows with evils.
ésszerű elemzés13
  1. rationale
   USA: ræ"ʃʌ·næ'l UK: ræʃənɑl
ésszerű magyarázat1
  1. rationale
   USA: ræ"ʃʌ·næ'l UK: ræʃənɑl
ésszerű okfejtés1
  1. rationale
   USA: ræ"ʃʌ·næ'l UK: ræʃənɑl
ésszerűen4
  1. reasonably
   USA: riː'zʌ·nʌ·bliː· UK: riːznəbliː
ésszerűség1
  1. reasonableness
   USA: riː'znʌ·bʌ"lnʌ·s UK: riːznəblnəs
  1. reason
   USA: riː'zʌ·n UK: riːzən
  1. Bármilyen ruhát viselhetünk az irodában, persze az ésszerűség határain belül.
    1. We can wear anything that we like to the office, within reason.
  1. rationalism
   UK: ræʃnəlɪzəm
ésszerűsít2
  1. rationalize
   USA: ræ'ʃʌ·nʌ·laɪ"z UK: ræʃnəlaɪz
ésszerűsítés1
  1. rationalization
   USA: ræ"ʃʌ·nʌ·lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: ræʃnəlaɪzeɪʃn
  1. rationalisation
   UK: ræʃnəlaɪzeɪʃən
ésszerűtlen3
  1. unreasoning
   USA: ʌ·nriː'znɪ·ŋ UK: ʌnriːzənɪŋ
  1. unreasonable
   USA: ʌ·nriː'znʌ·bʌ·l UK: ʌnriːznəbl
  1. inconsequent
   UK: ɪnkɔnsɪkwənt
ésszerűtlenül4
nem ésszerű3
  1. illogical
   USA: ɪ"lɔ'ʤɪ·kʌ·l UK: ɪlɔʤɪkl
az ésszerűség határain belül13
  1. within the pale of reason
   USA: wɪ"θɪ'n ðiː· peɪ'l ʌ·v riː'zʌ·n UK: wɪðiːn ðiː peɪl ɔv riːzən
az ésszerűség határain túlmenő3
  1. inordinate
   USA: ɪ"nɔː'rdʌ·nʌ·t UK: ɪnɔːdɪnət
Report or add missing word to a dictionary...