COVID-19 Fight
44 matches in 8 dictionaries. Details
övezetv
  1. zone
   USA: zoʊ'n UK: zoʊn
 1. bot zool
  1. realm
   USA: re'lm UK: relm
  1. girdle
   USA: gəː'dʌ·l UK: gəːdl
  1. belt
   USA: be'lt UK: belt
övezetenkéntexp
  1. in sections
   USA: ɪ'n se'kʃʌ·nz UK: ɪn sekʃnz
övezeti rendszernoun
  1. zoning
   USA: zoʊ'nɪ·ŋ UK: zoʊnɪŋ
övezettv
  1. girded
   UK: gəːdɪd
atomfegyvermentes övezetexp
  1. non-nuclear zone
   USA: nɔ'nuː'kliː"əː· zoʊ'n UK: nɔnnjuːklɪər zoʊn
befolyási övezetexp
  1. sphere of influence
   USA: sfɪ'r ʌ·v ɪ'nfluː·ʌ·ns UK: sfɪər ɔv ɪnflʊəns
biztonsági övezetnoun
  1. safe range
   USA: seɪ'f reɪ'nʤ UK: seɪf reɪnʤ
földrajzi övezetnoun
 1. geol
  1. band
   USA: bæ'nd UK: bænd
külső övezetnoun
  1. environs
   USA: e·nvaɪ'rʌ·nz UK: ɪnvaɪərənz
néger övezetexp
  1. black belt
   USA: blæ'k be'lt UK: blæk belt
sarki övezetnoun
  1. high latitude
   USA: haɪ' læ'tʌ·tuː"d UK: haɪ lætɪtjuːd
babérral övezettv
  1. laureate
   USA: lɔː'riː·ʌ·t UK: lɔrɪət
borostyánnal övezettv
  1. laureate
   USA: lɔː'riː·ʌ·t UK: lɔrɪət
övezetnoun
  1. e Zone
   'tsoːnə
   1. pluralForm:
   2. Zonen
   1. genitiveForm:
   2. Zone
  1. Strich
   'ʃtrɪç
  1. r Sektor
   'zɛktoːɐ
   1. pluralForm:
   2. Sektoren
   1. genitiveForm:
   2. Sektors
övezetnoun
övezetnoun
  1. általában f zone
övezetundef
hőmérsékleti övezetundef
schengeni övezetundef
Report or add missing word to a dictionary...