COVID-19 Fight
56 matches in 10 dictionaries. Details
paraméternoun
 1. math
  1. parameter
   USA: pəː·æ'mʌ·təː· UK: pəræmɪtər
paramétereknoun
  1. parameters
   USA: pəː·æ'mʌ·təː·z UK: pəræmɪtəz
paraméteresadj
  1. parametric
   USA: pe"rʌ·me'trɪ·k UK: pærəmetrɪk
paraméter nem volt megadvaexp
  1. parameter not specified
   USA: pəː·æ'mʌ·təː· nɔ't spe'sʌ·faɪ"d UK: pəræmɪtər nɔt spesɪfaɪd
paramétertáblaexp
  1. parameter table
   USA: pəː·æ'mʌ·təː· teɪ'bʌ·l UK: pəræmɪtər teɪbl
helytelen paraméterexp
  1. invalid parameter
   USA: ɪ"nvæ'lʌ·d pəː·æ'mʌ·təː· UK: ɪnvəlɪd pəræmɪtər
rossz paraméterexp
  1. incorrect parameter
   USA: ɪ"nkəː·e'kt pəː·æ'mʌ·təː· UK: ɪnkərekt pəræmɪtər
a paraméterek száma rosszexp
  1. incorrect numbers of parameters
   USA: ɪ"nkəː·e'kt nʌ'mbəː·z ʌ·v pəː·æ'mʌ·təː·z UK: ɪnkərekt nʌmbəz ɔv pəræmɪtəz
egy paraméteresadj
  1. monadic
   UK: mɔnædɪk
a paraméter nem használhatóexp
  1. parameters not compatible
   USA: pəː·æ'mʌ·təː·z nɔ't kʌ·mpæ'tʌ·bʌ·l UK: pəræmɪtəz nɔt kəmpætəbl
hibás numerikus paraméterexp
  1. bad numeric parameter
   USA: bæ'd nuː·me'rɪ·k pəː·æ'mʌ·təː· UK: bæd njuːmerɪk pəræmɪtər
szakmai javaslat - Egy cég vagy szervezet ajánlata valamely árucikk vagy szolgáltatás szállítására a szerződő hatóság által rögzített feladatmeghatározás és szakmai/műszaki paraméterek alapján. Árfeltételeket nem tartalmaz. (PHARE)exp
  1. technical proposal
   USA: te'knɪ·kʌ·l prʌ·poʊ'zʌ·l UK: teknɪkl prəpoʊzl
paraméternoun
 1. math
  1. r Parameter
   pa'raːmetɐ
paraméterundef
paraméterundef
  1. parametro
   parámetro
paramétereket rendel hozzáundef
paraméterek hozzárendeléseundef
paraméterezundef
paraméterezésundef
érvénytelen paraméterundef
Report or add missing word to a dictionary...