COVID-19 Fight
107
matches in the
közvetett adóv
  1. excise
   USA: e'ksaɪ·z UK: ɪksaɪz
licenszet adónoun
  1. licensor
   USA: laɪ'sʌ·nsəː·
örökösödési adónoun
  1. inheritance tax
   USA: ɪ"nhe'rʌ·tʌ·ns tæ'ks UK: ɪnherɪtəns tæks
progresszív adóexp
  1. graded tax
   USA: greɪ'dʌ·d tæ'ks UK: greɪdɪd tæks
szerenádot adónoun
  1. serenader
   UK: serəneɪdər
egyházi adó egy formájanoun
  1. church scot
   USA: tʃəː'tʃ skɔ't UK: tʃəːtʃ skɔt
tájékoztatást adó jelzőtáblaexp
  1. informative sign
   USA: ɪ"nfɔː'rmʌ·tɪ·v saɪ'n UK: ɪnfɔːmətɪv saɪn
utasítást adó jelzőtáblaexp
  1. mandatory sign
   USA: mæ'ndʌ·tɔː"riː· saɪ'n UK: mændətriː saɪn
minden adó közvetítiexp
  1. nation-wide hook-up
   USA: neɪ'ʃʌ·nwaɪ'd hʊ'kʌ"p UK: neɪʃnwaɪd hʊkʌp
sípjelzést adó személynoun
  1. whistler
   USA: hwɪ'sləː· UK: wɪslə
állami adóbevételeknoun
  1. inland revenue
   USA: ɪ'nlæ"nd re'vʌ·nyuː" UK: ɪnlənd revənjuː
úgy adódott hogyexp
  1. it so happened that
   USA: ʌ·t soʊ' hæ'pʌ·nd ðʌ·t UK: ɪt soʊ hæpənd ðət
állami adóknoun
  1. inland revenue
   USA: ɪ'nlæ"nd re'vʌ·nyuː" UK: ɪnlənd revənjuː
fogyasztási adók igazgatásav
  1. excise
   USA: e'ksaɪ·z UK: ɪksaɪz
közvetett adók igazgatásav
  1. excise
   USA: e'ksaɪ·z UK: ɪksaɪz
fogyasztási adók kezelésev
  1. excise
   USA: e'ksaɪ·z UK: ɪksaɪz
közvetett adók kezelésev
  1. excise
   USA: e'ksaɪ·z UK: ɪksaɪz
községi adókivetésnoun
  1. rating
   USA: reɪ'tɪ·ŋ UK: reɪtɪŋ
jelzálogos adósnoun
  1. mortgagor
   UK: mɔːgɪʤɔːr
letartóztatott adósexp
  1. debtor attached
   USA: de'təː· ʌ·tæ'tʃt UK: detər ətætʃt
Report or add missing word to a dictionary...