COVID-19 Fight
advancenoun USA: ʌ·dvæ'ns UK: ədvɑns
 1. figurative
  1. The EU shall promote scientific and technological advance.
    1. Az Unió elősegíti a tudományos és műszaki haladást.
  2. The last decades have seen considerable technological advances in the telecommunications sector.
    1. Az elmúlt évtizedekben jelentős technológiai fejlődés ment végbe a távközlési ágazatban.
  1. They received advance information about the Prime Minister's visit.
    1. Kaptak előzetes információt a miniszterelnök látogatásáról.
advancev intrans v USA: ʌ·dvæ'ns UK: ədvɑns
 1. figurative
  1. I'll get my salary in advance and buy them.
    1. Előre kiveszem a fizetésemet és veszek.
    1. Előre kiveszem a fizetésemet és veszek.
  2. The troops advanced towards the enemy.
    1. A csapatok előrenyomultak az ellenség felé.
advancev trans v USA: ʌ·dvæ'ns UK: ədvɑns
 1. figurative
  1. I'll get my salary in advance and buy them.
    1. Előre kiveszem a fizetésemet és veszek.
    1. Előre kiveszem a fizetésemet és veszek.
    1. Előre kiveszem a fizetésemet és veszek.
advance an argumentexp USA: ʌ·dvæ'ns ʌ·n ɔ'rgyʌ·mʌ·nt UK: ədvɑns ən ɑgjʊmənt
advance bookingexp USA: ʌ·dvæ'ns bʊ'kɪ·ŋ UK: ədvɑns bʊkɪŋ
advance guaranteeexp USA: ʌ·dvæ'ns ge"rʌ·ntiː' UK: ədvɑns gærəntiː
advance / in -adv USA: ʌ·dvæ'ns ɪ'n UK: ədvɑns ɪn
advance in pricenoun USA: ʌ·dvæ'ns ɪ'n praɪ's UK: ədvɑns ɪn praɪs
advance moneynoun USA: ʌ·dvæ'ns mʌ'niː· UK: ədvɑns mʌniː
advance on salaryexp USA: ʌ·dvæ'ns ɔ'n sæ'ləː·iː· UK: ədvɑns ɔn sæləriː
advance partyexp USA: ʌ·dvæ'ns pɔ'rtiː· UK: ədvɑns pɑtiː
advance paymentnoun USA: ʌ·dvæ'ns peɪ'mʌ·nt UK: ədvɑns peɪmənt
advance paymentexp USA: ʌ·dvæ'ns peɪ'mʌ·nt UK: ədvɑns peɪmənt
advance / well in -exp USA: ʌ·dvæ'ns we'l ɪ'n UK: ədvɑns wel ɪn
advancedadj USA: ʌ·dvæ'nst UK: ədvɑnst
 1. scientific techn
  1. Lucy is taking the advanced class in English.
    1. Lucy angolból a haladó osztályba jár.
advanced guaranteeexp USA: ʌ·dvæ'nst ge"rʌ·ntiː' UK: ədvɑnst gærəntiː
advanced statenoun USA: ʌ·dvæ'nst steɪ't UK: ədvɑnst steɪt
advancesnoun USA: ʌ·dvæ'nsʌ·z UK: ədvɑnsɪz
Report or add missing word to a dictionary...