allowv trans v USA: ʌ·laʊ' UK: əlaʊ
  1. You must not allow your father to take such a mad step.
    1. Ne engedd meg édesapádnak, hogy ilyen esztelen lépést tegyen.
allow / be -ed to do sthexp
allow forv USA: ʌ·laʊ' frəː· UK: əlaʊ fəː
allow ofv USA: ʌ·laʊ' ʌ·v UK: əlaʊ ɔv
allowablenoun USA: ʌ·laʊ'ʌ·bʌ·l UK: əloʊəbl
allowancenoun USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: əlaʊəns
   1. We must make allowance for his youth.
     1. Tekintetbe kell vennünk azt, hogy ilyen fiatal.
  1. techn
   1. People losing their job due to the crisis shall be eligible for a monthly unemployment allowance.
     1. Azok akik állásukat a válság miatt veszítették el, havi munkanélküli juttatásban részesülnek.
   2. I have 10 dollars allowance every week from my parents.
     1. Minden héten kapok 10 dollár zsebpénzt a szüleimtől.
   3. The expatriation allowance shall be not less than EUR 2500 per month.
     1. A külföldi munkavégzési támogatás legalább havi 2500 euró összegű.
  1. law
  1. Our salesmen have a travel allowance of 10,000 euros per year.
    1. Értékesítőink éves utazási kerete tízezer euró.
  2. The luggage allowance for most low-fare airlines is 20 kilos.
    1. A legtöbb fapados légitársaság által megengedett poggyászsúly 20 kilogramm.
allowance / child-care -exp USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns tʃaɪ'ldke"r UK: əlaʊəns tʃaɪldkeə
allowance for cashnoun USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns frəː· kæ'ʃ UK: əlaʊəns fəː kæʃ
allowance for cashexp USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns frəː· kæ'ʃ UK: əlaʊəns fəː kæʃ
allowedadj USA: ʌ·laʊ'd UK: əlaʊd
allowingadv USA: ʌ·laʊ'ɪ·ŋ UK: əlaʊɪŋ
allowing forprep USA: ʌ·laʊ'ɪ·ŋ frəː· UK: əlaʊɪŋ fəː
allowsv USA: ʌ·laʊ'z UK: əlaʊz
allows of no delayexp USA: ʌ·laʊ'z ʌ·v noʊ' dʌ·leɪ' UK: əlaʊz ɔv noʊ dɪleɪ
please allow meexp USA: pliː'z ʌ·laʊ' miː' UK: pliːz əlaʊ miː
child-care allowanceexp USA: tʃaɪ'ldke"r ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: tʃaɪldkeə əlaʊəns
daily allowancenoun USA: deɪ'liː· ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: deɪliː əlaʊəns
entertainment allowanceexp USA: e"nəː·teɪ'nmʌ·nt ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: entəteɪnmənt əlaʊəns
family allowancenoun USA: fæ'mliː· ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: fæməliː əlaʊəns
Report or add missing word to a dictionary...