COVID-19 Fight
381 matches in 9 dictionaries.
izzásban füstölő anyagnoun
  1. US punk
   USA: pʌ'ŋk UK: pʌŋk
karcolás gátló (anyag)noun
kemény; szilárd (anyag)adj
  1. solid
   USA: sɔ'lʌ·d UK: sɔlɪd
  1. Használj homogén színeket és kerüld a nagy mintákat ha nagyobbnak akarod láttatni a szobád.
    1. Use solid colors and avoid large patterns if you want to make your room look bigger.
keresztbe fektetett anyagnoun
  1. bias
   USA: baɪ'ʌ·s UK: baɪəs
könnyen gyújtható anyagnoun
  1. tinder
   USA: tɪ'ndəː· UK: tɪndər
könnyen szakadó anyagexp
  1. stuff that tears easily
   USA: stʌ'f ðʌ·t tɪ'rz iː'zʌ·liː· UK: stʌf ðət tɪəz iːzəliː
sugárban kilövellő anyagnoun
  1. jet
   USA: ʤe't UK: ʤet
összehúzza magát <anyagilag>v
  1. draw in
   USA: drɔː' ɪ'n UK: drɔː ɪn
ez az anyag nem moshatóexp
  1. this material won't wash
   USA: ðʌ·s mʌ·tɪ'riː·ʌ·l woʊ'nt wɔ'ʃ UK: ðɪs mətɪərɪəl woʊnt wɔʃ
préselt mintázatú anyagokexp
  1. embossed fabrics
   USA: e·mbɔː'st fæ'brɪ·ks UK: ɪmbɔst fæbrɪks
tartós, erös (pl. anyag)adj
  1. durable
   USA: dʊ'rʌ·bʌ·l UK: djʊərəbl
kijön az adott (anyagi) keretekből/lehetőségekbőlv
  1. make ends meet
   USA: meɪ'k e'ndz miː't UK: meɪk endz miːt
a magot bevonó anyagok (drazsírozás) (növ)exp
  1. seed coverings
   USA: siː'd kʌ'vəː·ɪ·ŋz UK: siːd kʌvərɪŋz
max. szakítószilárdság (roncs.m. anyagvizsg.)exp
anyagnoun
  1. s Zeug
   'tsɔʏk
   1. pluralForm:
   2. Zeuge
   1. genitiveForm:
   2. Zeuges
   3. Zeugs
  1. e Substanz
   zʊp'stants
   1. pluralForm:
   2. Substanzen
   1. genitiveForm:
   2. Substanz
  1. r Stoff
   'ʃtɔf
   1. pluralForm:
   2. Stoffe
   1. genitiveForm:
   2. Stoffes
   3. Stoffs
  1. e Mittel
   'mɪtəl
   1. genitiveForm:
   2. Mittel
  1. e Materie
   ma'teːriə
   1. pluralForm:
   2. Materien
   1. genitiveForm:
   2. Materie
  1. s Material
   mate'riaːl
 1. phys chem ind
  1. r Körper
   1. pluralForm:
   2. Körper
   1. genitiveForm:
   2. Körpers
 2. lit
  1. e Erfindung
   ɛɐ'fɪndʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Erfindungen
   1. genitiveForm:
   2. Erfindung
anyagbeszerzésnoun
anyagcsatanoun
anyagcserenoun
anyagiadj
  1. sachlich
   'zaxlɪç
  1. materiell
   mate'riɛl
  1. finanziell
   finan'tsiɛl
anyagiaknoun
  1. e Mittel
   'mɪtəl
   1. genitiveForm:
   2. Mittel
Report or add missing word to a dictionary...