COVID-19 Fight
contributionnoun USA: kɔ"ntrʌ·byuː'ʃʌ·n UK: kɔntrɪbjuːʃn
contributionnoun USA: kɔ"ntrʌ·byuː'ʃʌ·n UK: kɔntrɪbjuːʃn
  1. fin econ
   1. Two hundred and fifty-seven francs, this was the modest contribution of Switzerland to the American work.
     1. Svájc szerény hozzájárulása az amerikai műhöz mindössze 257 frank volt.
   2. Staked the stranger - total contribution, $360.
     1. Lekötelezték az idegent, az adakozás összege 360 dollár.
   3. We gave a contribution of clothing to the Red Cross.
     1. Ruhaadományt vittünk a Vöröskeresztnek.
   1. All contributions for the school magazine must be received by August 1st.
     1. Az iskolai újságba szánt cikkeket legkésőbb augusztus 1-ig le kell adni.
   1. She didn't make much of a contribution at today's meeting.
     1. Nem sokat szólt hozzá a mai értekezlethez.
contribution of knowledgeexp USA: kɔ"ntrʌ·byuː'ʃʌ·n ʌ·v nɔ'lʌ·ʤ UK: kɔntrɪbjuːʃn ɔv nɔlɪʤ
contribution to knowledgeexp USA: kɔ"ntrʌ·byuː'ʃʌ·n tʌ· nɔ'lʌ·ʤ UK: kɔntrɪbjuːʃn tuː nɔlɪʤ
contribution-in-kindnoun
contribution-in-kindnoun
contributionsnoun USA: kɔ"ntrʌ·byuː'ʃʌ·nz UK: kɔntrɪbjuːʃnz
cash contributionexp USA: kæ'ʃ kɔ"ntrʌ·byuː'ʃʌ·n UK: kæʃ kɔntrɪbjuːʃn
cash contributionexp USA: kæ'ʃ kɔ"ntrʌ·byuː'ʃʌ·n UK: kæʃ kɔntrɪbjuːʃn
Report or add missing word to a dictionary...