csere2
  1. truck
   USA: trʌ'k UK: trʌk
  1. 6.3 truck
   USA: trʌ'k UK: trʌk
  1. swop
   UK: swɔp
  1. swapping
   USA: swɔ'pɪ·ŋ UK: swɔpɪŋ
  1. swap
   USA: swɔ'p UK: swɔp
  1. Ezt a hajráfot cserébe kaptam Zsuzskától.
    1. This hairband is a swap that I got from Suzie.
  1. 6.2 shift
   USA: ʃɪ'ft UK: ʃɪft
  1. exchange
   USA: ɪ·kstʃeɪ'nʤ UK: ɪkstʃeɪnʤ
  1. change
   USA: tʃeɪ'nʤ UK: tʃeɪnʤ
  1. barter
   USA: bɔ'rtəː· UK: bɑtər
csere (pl. soccerben)1
  1. substitution
   USA: sʌ"bstʌ·tuː'ʃʌ·n UK: sʌbstɪtjuːʃn
csere útján szerez2
  1. truck
   USA: trʌ'k UK: trʌk
cserealapon1
  1. au pair
   USA: oʊ' pe'r UK: oʊ peər
cserearány13
  1. swap ratio
   USA: swɔ'p reɪ'ʃiː·oʊ" UK: swɔp reɪʃiːoʊ
cserebere1
  1. swapping
   USA: swɔ'pɪ·ŋ UK: swɔpɪŋ
  1. swap
   USA: swɔ'p UK: swɔp
csereberél2
  1. truck
   USA: trʌ'k UK: trʌk
  1. swap
   USA: swɔ'p UK: swɔp
csereberélget2
  1. 1.2 6 dicker
   USA: dɪ'kəː· UK: dɪkər
cserebogár1
 1. 59
  1. 1.2 miller
   USA: mɪ'ləː· UK: mɪlər
  1. cockchafer
   UK: kɔktʃeɪfər
cserebogár lárva1
cserebomlás1
  1. metathesis
   UK: metæθəsɪs
  1. double decomposition
   USA: dʌ'bʌ·l diː"kʌ·mpʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: dʌbl diːkɔmpəzɪʃn
cserediák1
  1. exchange student
   USA: ɪ·kstʃeɪ'nʤ stuː'dʌ·nt UK: ɪkstʃeɪnʤ stjuːdnt
csereforgalom1
  1. exchange
   USA: ɪ·kstʃeɪ'nʤ UK: ɪkstʃeɪnʤ
cserekereskedelem1
  1. exchange and barter
   USA: ɪ·kstʃeɪ'nʤ ʌ·nd bɔ'rtəː· UK: ɪkstʃeɪnʤ ənd bɑtər
  1. barter
   USA: bɔ'rtəː· UK: bɑtər
cserekereskedelmet folytat2
  1. exchange
   USA: ɪ·kstʃeɪ'nʤ UK: ɪkstʃeɪnʤ
  1. barter
   USA: bɔ'rtəː· UK: bɑtər
cserekereskedik2
  1. exchange
   USA: ɪ·kstʃeɪ'nʤ UK: ɪkstʃeɪnʤ
cserekereskedés1
  1. exchange and barter
   USA: ɪ·kstʃeɪ'nʤ ʌ·nd bɔ'rtəː· UK: ɪkstʃeɪnʤ ənd bɑtər
cserekereskedéssel foglalkozik2
  1. truck
   USA: trʌ'k UK: trʌk
cserepes3
  1. tiled
   USA: taɪ'ld UK: taɪld
cserepes növény1
  1. potted plant
   USA: pɔ'tʌ·d plæ'nt UK: pɔtɪd plɑnt
  1. pot plant
   USA: pɔ't plæ'nt UK: pɔt plɑnt
Report or add missing word to a dictionary...