erőhatároló (biztonsági övnél)13
    1. force limiter
      UK: fɔːs lɪmɪtər
Report or add missing word to a dictionary...