erőszakos nemi közösülésnoun
  1. abuse
   USA: ʌ·byuː'z UK: əbjuːz
erőszakos reklámv
erőszakos toborzásnoun
  1. press
   USA: pre's UK: pres
erőszakos támadásexp
  1. dead set
   USA: de'd se't UK: ded set
erőszakos támadás vki ellenexp
  1. dead set
   USA: de'd se't UK: ded set
erőszakos verekedőv
  1. bully
   USA: bʊ'liː· UK: bʊliː
erőszakos állatv
  1. ape
   USA: eɪ'p UK: eɪp
erőszakosanadv
  1. violently
   USA: vaɪ'lʌ·ntliː· UK: vaɪələntliː
  1. mightily
   USA: maɪ'tʌ·liː· UK: maɪtɪliː
  1. drastically
   USA: dræ'stɪ·kliː· UK: dræstɪkliː
erőszakosan könyörögv
  1. importune
   UK: ɪmpətjuːn
erőszakosan toborozv
  1. press-gang
   UK: presgæŋ
erőszakosan vezetőnoun
  1. bossy
   USA: bɔː'siː· UK: bɔsiː
erőszakoskodikv
  1. shove around
   USA: ʃʌ'v əː·aʊ'n UK: ʃʌv əraʊnd
  1. push around
   USA: pʊ'ʃ əː·aʊ'n UK: pʊʃ əraʊnd
  1. importune
   UK: ɪmpətjuːn
  1. bully
   USA: bʊ'liː· UK: bʊliː
erőszakoskodik vkivelv
  1. browbeat, -beat, -beaten
   USA: braʊ'biː"t biː't biː'tʌ·n UK: braʊbiːt biːt biːtn
erőszakoskodottv
  1. browbeaten
   UK: braʊbiːtn
erőszakoskodásnoun
  1. obtrusion
   UK: əbtruːʒən
  1. bullying
   USA: bʊ'liː·ɪ·ŋ UK: bʊlɪɪŋ
  1. browbeating
   UK: braʊbiːtɪŋ
erőszakoskodóadj
  1. high-handed
   UK: haɪhændɪd
erőszakosságnoun
  1. informal US toughness
   USA: tʌ'fnʌ·s UK: tʌfnəs
  1. shrillness
   UK: ʃrɪlnəs
erőszakot alkalmazexp
  1. resort to force
   USA: riː·sɔː'rt tʌ· fɔː'rs UK: rɪzɔːt tuː fɔːs
erőszakot alkalmaz vkinv
  1. put the screw on
   USA: pʊ't ðiː· skruː' ɔ'n UK: pʊt ðiː skruː ɔn
erőszakot használexp
  1. have recourse to force
   USA: hæ'v riː'kɔː·rs tʌ· fɔː'rs UK: hæv rɪkɔːs tuː fɔːs
Report or add missing word to a dictionary...