13 matches in 5 dictionaries. Details
felcicomáznoun
  1. pej rig
   USA: rɪ'g UK: rɪg
  1. rig out
   USA: rɪ'g aʊ't UK: rɪg aʊt
  1. primp
   USA: prɪ'mp UK: prɪmp
  1. bedeck
   USA: bʌ·de'k UK: bɪdek
  1. adorn
   USA: ʌ·dɔː'rn UK: ədɔːn
felcicomázásnoun
  1. rig
   USA: rɪ'g UK: rɪg
  1. informal pej rig-out
   UK: rɪgaʊt
ízléstelenül felcicomázottadj
  1. informal frumpish
   UK: frʌmpɪʃ
felcicomázv
 1. csipkével, kitüntetésekkel, paszománnyal stb
felcicomázv
felcicomázottundef
felcicomázza magátundef
  1. humor pararsi
  1. felcicomázza magát/kicsinosítja magát
    1. ~ се
  1. kiöltözik, felcicomázza magát
    1. ~ се
  1. felcicomázza/kicsinosítja magát
    1. ~ се
  1. felcicomázza magát, kiöltözködik
    1. ~ се
  1. felcicomázza magát
    1. ~ се
felcicomázott és kifestett nőszemélyundef
kissé felcicomázundef
Report or add missing word to a dictionary...