forcenoun USA: fɔː'rs UK: fɔːs
  1. These exchange rates apply to price lists in force.
    1. Ezeket az árfolyamokat alkalmazzák az érvényben lévő árlistákhoz.
forcev trans v USA: fɔː'rs UK: fɔːs
  1. The force of the wind broke trees and damaged roofs.
    1. A szél ereje fákat tört ki és tetőkben okozott kárt.
  2. He tried to take the letter with force.
    1. Megpróbálta erőszakkal elvenni a levelet.
force backv trans v USA: fɔː'rs bæ'k UK: fɔːs bæk
force back one's tearsv USA: fɔː'rs bæ'k wʌ'nz tɪ'rz UK: fɔːs bæk wʌnz tɪəz
force / be in -v USA: fɔː'rs biː· ɪ'n UK: fɔːs biː ɪn
force downv trans v USA: fɔː'rs daʊ'n UK: fɔːs daʊn
force duplicated file handleexp USA: fɔː'rs dyuː'plʌ·keɪ"tʌ·d faɪ'l hæ'ndʌ·l UK: fɔːs djuːplɪkeɪtɪd faɪl hændl
force fromv trans v USA: fɔː'rs fəː·m UK: fɔːs frɔm
force intov trans v USA: fɔː'rs ɪ"ntʌ· UK: fɔːs ɪntuː
force limiterexp UK: fɔːs lɪmɪtər
force majeureexp USA: fɔː'rs mʌ·ʤuː'r UK: fɔːs mæʒəːr
force majeure (francia)exp USA: fɔː'rs mʌ·ʤuː'r frɔ'ntʃʌ·
force of gravitynoun USA: fɔː'rs ʌ·v græ'vʌ·tiː· UK: fɔːs ɔv grævɪtiː
force of gravityexp USA: fɔː'rs ʌ·v græ'vʌ·tiː· UK: fɔːs ɔv grævɪtiː
force of habitexp USA: fɔː'rs ʌ·v hæ'bʌ·t UK: fɔːs ɔv hæbɪt
force one's wayv USA: fɔː'rs wʌ'nz weɪ' UK: fɔːs wʌnz weɪ
force outv trans v USA: fɔː'rs aʊ't UK: fɔːs aʊt
force sg down sy's throatv
force sg from syv
force sg into sgv
Report or add missing word to a dictionary...