284 matches in 10 dictionaries. Details
gyengélkedő szobanoun
  1. infirmary
   USA: ɪ"nfəː'məː·iː· UK: ɪnfəːməriː
gyengémexp
  1. point / my weak -
   USA: pɔɪ'nt maɪ' wiː'k UK: pɔɪnt maɪ wiːk
gyengénadv
  1. weakly
   USA: wiː'kliː· UK: wiːkliː
  1. poorly
   USA: pʊ'rliː· UK: pʊəliː
  1. low
   USA: loʊ' UK: loʊ
    1. Think it over before you decide - he said in a low voice.
  1. Valamennyien nagyon mélyen meghajoltak királynőjük előtt.
    1. They all bowed very low to their Queen.
  1. be poorly
   USA: biː· pʊ'rliː· UK: biː pʊəliː
gyengén előhívottadj
 1. photogr
  1. underdeveloped
   USA: ʌ"ndəː·dɪ·ve'lʌ·pt UK: ʌndədɪveləpt
gyengén megütv
  1. tap
   USA: tæ'p UK: tæp
gyengén megy az üzletexp
  1. business is slack
   USA: bɪ'znʌ·s ʌ·z slæ'k UK: bɪznəs ɪz slæk
gyengén szerepelv
  1. cut a poor figure
   USA: kʌ't eɪ' pʊ'r fɪ'gyəː· UK: kʌt eɪ pʊər fɪgər
gyengén ütv
 1. sports
  1. snick
   UK: snɪk
a gyengébb nemexp
  1. the weaker sex
   USA: ðiː· wiː'kəː· se'ks UK: ðiː wiːkər seks
  1. the softer sex
   USA: ðiː· sɔ'ftəː· se'ks UK: ðiː sɔftər seks
  1. the gentler sex
   USA: ðiː· ʤe'ntləː· se'ks UK: ðiː ʤentlər seks
  1. the gentle sex
   USA: ðiː· ʤe'nʌ·l se'ks UK: ðiː ʤentl seks
  1. the fair sex
   USA: ðiː· fe'r se'ks UK: ðiː feər seks
finoman, gyengéden, óvatosanadv
  1. gently
   USA: ʤe'ntliː· UK: ʤentliː
penge gyengéjenoun
 1. sports
  1. foible
   USA: fɔɪ'bʌ·l UK: fɔɪbl
a gyengéje a(z)exp
  1. he has a fail for
   USA: hiː' hʌ·z eɪ' feɪ'l frəː· UK: hiː hæz eɪ feɪl fəː
betegeskedés, gyengélkedésnoun
  1. ailment
   USA: eɪ'lmʌ·nt UK: eɪlmənt
elég gyengén sikerültexp
  1. it was rather a failure
   USA: ʌ·t wʌ·z rʌ'ðəː· eɪ' feɪ'lyəː· UK: ɪt wɔz rɑðər eɪ feɪljər
gyengeadj
gyengeadj
  1. schlecht
   'ʃlɛçt
  1. schlapp
   'ʃlap
  1. mild
   'mɪlt
  1. leise
   'laɪzə
  1. leid
   'laɪt
  1. jung
   'ʝʊŋ
 1. hunting
  1. gering
   gə'rɪŋ
  1. flau
   'flaʊ
  1. delikat
   deli'kaːt
gyengeelméjûadj
gyengeelméjűadj
gyengeelméjűségnoun
  1. junges Fleisch
   'ʝʊŋəs 'flaɪʃ
Report or add missing word to a dictionary...