24 matches in 8 dictionaries. Details
helyesenadv
  1. well
   USA: we'l UK: wel
  1. Cselekedjünk szabadon, hogy helyesen és gyorsan cselekedhessünk.
    1. Let us act in freedom, that we may act well and quickly.
  1. true
   USA: truː' UK: truː
  1. sensibly
   USA: se'nsʌ·bliː· UK: sensəbliː
  1. rightly
   USA: raɪ'tliː· UK: raɪtliː
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. A legjobban akkor élvezheti az életet, ha mindig helyesen cselekszik és nem gyűlöl senkit.
    1. The best way to enjoy yourself is to do what is right and hate nobody.
  2. Jól vagyok.
    1. I am all right.
  3. Talán nem minden történik köztük megfelelően.
    1. Not all might be right between them.
  1. properly
   USA: prɔ'pəː·liː· UK: prɔpəliː
  1. Nem könnyű megtanulni, hogyan kell helyesen kiejteni az angol szavakat.
    1. It is not easy to learn how to pronounce English words properly.
  1. justly
   USA: ʤʌ'stliː· UK: ʤʌstliː
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
  1. duly
   USA: duː'liː· UK: djuːliː
  1. correctly
   USA: kəː·e'ktliː· UK: kərektliː
  1. aright
   UK: əraɪt
helyesen: 'abrupt'noun
helyesen alkalmazottadj
  1. felicitous
   USA: fʌ·lɪ'sʌ·tʌ·s UK: fəlɪsɪtəs
helyesen gondozottadj
helyesen írv
  1. spell
   USA: spe'l UK: spel
helyesen ítél megv
  1. appreciate
   USA: ʌ·priː'ʃiː·eɪ"t UK: əpriːʃɪeɪt
helyesen ítélőadj
  1. wise
   USA: waɪ'z UK: waɪz
  1. A bölcs fiú örömet szerez az apjának, az ostoba ember megveti az anyját.
    1. A wise son makes a father joyful: but the foolish man despises his mother.
  2. Igen okos és elővigyázatos volt.
    1. She was very wise and very discreet.
  1. Utólag könnyű okosnak lenni.
    1. It is easy to be wise after the event.
helyesen jár elv
  1. do the right thing
   USA: duː' ðiː· raɪ't θɪ'ŋ UK: duː ðiː raɪt θɪŋ
helyesen választottadj
  1. felicitous
   USA: fʌ·lɪ'sʌ·tʌ·s UK: fəlɪsɪtəs
nem helyesenadv
  1. inaptly
   UK: ɪnæptliː
helyesenadv
  1. zurecht
   tsu'rɛçt
  1. gen richtig
   'rɪçtɪç
helyesen ítélexp
  1. ein richtiges Urteil haben
   'aɪn 'rɪçtɪgəs 'ʊɐtaɪl 'haːbən
 1. vmit, vkit
  1. doceniać
   1. firstPersonSingular:
   2. doceniam
   1. thirdPersonSingular:
   2. docenia
   1. seeAlso:
  2. docenić
   1. firstPersonSingular:
   2. docenię
   1. thirdPersonSingular:
   2. doceni
   1. seeAlso:
"helyesen" gondolkodóundef
helyesen gondolkozik / cselekszikundef
Report or add missing word to a dictionary...