COVID-19 Fight
378 matches in 10 dictionaries. Details
hibás előadásnoun
  1. misrepresentation
   USA: mɪ"sre"prʌ·ze·nteɪ'ʃʌ·n UK: mɪsreprɪzenteɪʃn
hibás gyújtásnoun
 1. engin
  1. misfiring
   UK: mɪsfaɪərɪŋ
hibás ismétlésnoun
 1. print
  1. double
   USA: dʌ'bʌ·l UK: dʌbl
hibás íveknoun
  1. waste sheets
   USA: weɪ'st ʃiː'ts UK: weɪst ʃiːts
hibás meghajtóexp
  1. bad unit
   USA: bæ'd yuː'nʌ·t UK: bæd juːnɪt
hibás működésv
  1. malfunction
   USA: mæ·lfʌ'ŋkʃʌ·n UK: mælfʌŋkʃn
hibásnak tart vkitv
  1. hold sy culpable
   USA: hoʊ'ld saɪ' kʌ'lpʌ·bʌ·l
hibás numerikus paraméterexp
  1. bad numeric parameter
   USA: bæ'd nuː·me'rɪ·k pəː·æ'mʌ·təː· UK: bæd njuːmerɪk pəræmɪtər
hibás okoskodásnoun
  1. circularity
   UK: səːkjʊlærɪtiː
hibás parancsexp
  1. bad command
   USA: bæ'd kʌ·mæ'nd UK: bæd kəmɑnd
hibás particiós táblaexp
  1. bad partition table
   USA: bæ'd pɔ·rtɪ'ʃʌ·n teɪ'bʌ·l UK: bæd pɑtɪʃn teɪbl
hibás perspektívájúexp
  1. out of perspective
   USA: aʊ't ʌ·v pəː·spe'ktɪ·v UK: aʊt ɔv pəspektɪv
hibás rajtexp
  1. false start
   USA: fɔː'ls stɔ'rt UK: fɔːls stɑt
hibásságnoun
  1. faultiness
   UK: fɔːltɪnəs
hibás, sérült (áru)adj
  1. faulty
   USA: fɔː'ltiː· UK: fɔːltiː
hibát ejtv
  1. make an error
   USA: meɪ'k ʌ·n e'rəː· UK: meɪk ən erər
  1. make a slip
   USA: meɪ'k eɪ' slɪ'p UK: meɪk eɪ slɪp
hibát elkövetőadj
  1. wrong
   USA: rɔː'ŋ UK: rɔŋ
hibát keres vmibenv
hibát követ elv
  1. informal trip
   USA: trɪ'p UK: trɪp
  1. make a mistake
   USA: meɪ'k eɪ' mɪ"steɪ'k UK: meɪk eɪ mɪsteɪk
  1. commit an error
   USA: kʌ·mɪ't ʌ·n e'rəː· UK: kəmɪt ən erər
Report or add missing word to a dictionary...