COVID-19 Fight
12 matches in 7 dictionaries. Details
illusztrációnoun
  1. illustration
   USA: ɪ"lʌ·streɪ'ʃʌ·n UK: ɪləstreɪʃn
  1. graphic
   USA: græ'fɪ·k UK: græfɪk
  1. figure
   USA: fɪ'gyəː· UK: fɪgər
  1. artwork
   USA: ɔ'rtwəː"k UK: ɑtwəːk
  1. US art
   USA: ɔ'rt UK: ɑt
illusztráció alatti szövegnoun
  1. underline
   USA: ʌ'ndəː·laɪ"n UK: ʌndəlaɪn
illusztrációs anyagexp
  1. art work
   USA: ɔ'rt wəː'k UK: ɑt wəːk
illusztrációnoun
  1. e Illustration
   ɪlʊstra'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Illustrationen
   1. genitiveForm:
   2. Illustration
  1. e Grafik
   'graːfɪk
   1. pluralForm:
   2. Grafiken
   1. genitiveForm:
   2. Grafik
  1. r Beleg
   bə'leːk
   1. pluralForm:
   2. Belege
   1. genitiveForm:
   2. Beleges
   3. Belegs
 1. print
illusztrációnoun
 1. könyvben, folyóiratban
illusztrációnoun
illusztrációundef
illusztrációundef
illusztrációk összességeundef
 1. könyvben
  1. iconografia
   iconografía
illusztrációs lapundef
  1. tavola
   távola
illusztrációundef
grafikus illusztráció
Report or add missing word to a dictionary...