COVID-19 Fight
18 matches in 7 dictionaries. Details
kiegészítésnoun
  1. supplement
   USA: sʌ'plʌ·me'nt UK: sʌplɪment
  1. refill
   USA: riː'fɪ·l UK: riːfɪl
  1. makeup
   USA: meɪ'kʌ"p
  1. completion
   USA: kʌ·mpliː'ʃʌ·n UK: kəmpliːʃn
  1. complement
   USA: kɔ'mplʌ·mʌ·nt UK: kɔmplɪmənt
  1. codicil
   UK: koʊdɪsɪl
  1. amendment
   USA: ʌ·me'ndmʌ·nt UK: əmendmənt
  1. affix
   USA: ʌ·fɪ'ks UK: əfɪks
  1. admixture
   UK: ædmɪkstʃər
kiegészítés, emlékeztetőexp
ajánlatok kiegészítése (EU)exp
  1. amendments of tenders
   USA: ʌ·me'ndmʌ·nts ʌ·v te'ndəː·z UK: əmendmənts ɔv tendəz
ajánlatok kiegészítése (PHARE)exp
  1. amendments of tenders
   USA: ʌ·me'ndmʌ·nts ʌ·v te'ndəː·z UK: əmendmənts ɔv tendəz
Finanszírozási Nyilatkozat Kiegészítése (EU)exp
  1. addendum to the Financial Memorandum
   USA: ʌ·de'dʌ·m tʌ· ðiː· faɪ"næ'nʃʌ·l me"məː·æ'ndʌ·m UK: ədendəm tuː ðiː faɪnænʃl memərændəm
a Finanszírozási Nyilatkozat kiegészítése - a Nyilatkozatban meghatározott célok, tevékenységek és várható költségek nagyobb arányú változását részletező, a szerződő felek által aláírt okmány. (PHARE)exp
  1. addendum to a Financing Memorandum
   USA: ʌ·de'dʌ·m tʌ· eɪ' faɪ·næ'nsɪ·ŋ me"məː·æ'ndʌ·m UK: ədendəm tuː eɪ faɪnænsɪŋ memərændəm
kiegészítésnoun
  1. r Zusatz
   'tsuːzats
  1. r Nachtrag
   'naːxtraːk
   1. genitiveForm:
   2. Nachtrages
   3. Nachtrags
  1. Korrelat
   kɔre'laːt
 1. mil
  1. r Ersatz
   ɛɐ'zats
   1. genitiveForm:
   2. Ersatzes
  1. e Ergänzung
   1. pluralForm:
   2. Ergänzungen
   1. genitiveForm:
   2. Ergänzung
  1. r Anhang
   1. genitiveForm:
   2. Anhangs
toldás, pótlás, kiegészítésnoun
  1. r Zusatz
   'tsuːzats
kiegészítésnoun
 1. kis összeggel kifizetésnél
kiegészítésundef
  1. formal reintegro
   reíntegro
  1. old recluta
   récluta, rég.: reclúta
 1. pl. fizetésé
  1. apposizione
   amivel: tárgyeset
  1. literary addizione
kiegészítésnoun
  1. appendice
   f appendíce
kiegészítés v. korrekcióundef
 1. szöveghez
nemzetközi egyezmény kiegészítéseundef
kiegészítésundef
kiegészítésként befizetundef
kiegészítésnoun
kiegészítésnoun
Report or add missing word to a dictionary...