84 matches in 9 dictionaries. Details
magampron
  1. myself
   USA: maɪ"se'lf UK: maɪself
magam adtam kiexp
  1. published at my expense
   USA: pʌ'blɪ·ʃt æ't maɪ' ɪ·kspe'ns UK: pʌblɪʃt ət maɪ ɪkspens
magam(at)pron
  1. myself
   USA: maɪ"se'lf UK: maɪself
magam és feleségem részéreexp
  1. for self and wife
   USA: frəː· se'lf ʌ·nd waɪ'f UK: fəː self ənd waɪf
magamfajta embernekexp
  1. for the likes of me
   USA: frəː· ðiː· laɪ'ks ʌ·v miː' UK: fəː ðiː laɪks ɔv miː
magamfajta (szegény) embernekexp
  1. for the likes of me
   USA: frəː· ðiː· laɪ'ks ʌ·v miː' UK: fəː ðiː laɪks ɔv miː
magamutogatásnoun
  1. exhibitionism
   UK: eksɪbɪʃənɪzəm
magamutogatónoun
  1. exhibitionist
   USA: e"ksʌ·bɪ'ʃʌ·nʌ·st UK: eksɪbɪʃənɪst
elragadtattam magamexp
  1. i got carried away
   USA: aɪ' gɔ't kæ'riː·d ʌ·weɪ' UK: aɪ gɔt kærɪd əweɪ
a magam részérőlexp
  1. as to myself
   USA: e'z tʌ· maɪ"se'lf UK: əz tuː maɪself
furcsán érzem magamexp
  1. i feel funny
   USA: aɪ' fiː'l fʌ'niː· UK: aɪ fiːl fʌniː
jól érzem magamexp
  1. i am fine
   USA: aɪ' eɪ'e'm faɪ'n UK: aɪ æm faɪn
kutyául érzem magamexp
  1. i feel like nothing on earth
   USA: aɪ' fiː'l laɪ'k nʌ'θɪ·ŋ ɔ'n əː'θ UK: aɪ fiːl laɪk nʌθɪŋ ɔn əːθ
különösen érzem magamexp
  1. i feel funny
   USA: aɪ' fiː'l fʌ'niː· UK: aɪ fiːl fʌniː
remekül érzem magamexp
  1. i feel fine
   USA: aɪ' fiː'l faɪ'n UK: aɪ fiːl faɪn
nem érzem magam egészen jólexp
nem azonosítom magam ezzel az állásponttalexp
  1. i do not endorse it
   USA: aɪ' duː' nɔ't e·ndɔː'rs ʌ·t UK: aɪ duː nɔt ɪndɔːs ɪt
nem érzem magam képesnek ráexp
alig tudtam magam megértetniexp
  1. i could hardly make myself heard
   USA: aɪ' kʊ'd hɔ'rdliː· meɪ'k maɪ"se'lf həː'd UK: aɪ kʊd hɑdliː meɪk maɪself həːd
nem vagyok magamnálexp
  1. i am not myself
   USA: aɪ' eɪ'e'm nɔ't maɪ"se'lf UK: aɪ æm nɔt maɪself
Report or add missing word to a dictionary...