COVID-19 Fight
34 matches in 3 dictionaries. Details
maintenancenoun USA: meɪ'ntnʌ·ns UK: meɪntənəns
  1. The magazine offfers tips on cutting your house maintenance costs.
    1. A magazin ötleteket ad a ház fenntartási költségeinek csökkentésére.
  1. After the divorce, he refused to pay maintenance for his three children.
    1. A válás után nem akart tartásdíjat fizetni a három gyereke után.
  1. Old houses need a lot of maintenance.
    1. A régi házak nagymértékű karbantartást igényelnek.
maintenance ordernoun USA: meɪ'ntnʌ·ns ɔː'rdəː· UK: meɪntənəns ɔːdər
maintenance serviceexp USA: meɪ'ntnʌ·ns səː'vʌ·s UK: meɪntənəns səːvɪs
maintenance serviceexp USA: meɪ'ntnʌ·ns səː'vʌ·s UK: meɪntənəns səːvɪs
maintenance vehiclenoun USA: meɪ'ntnʌ·ns viː'ɪ·kʌ·l UK: meɪntənəns viːɪkl
Computerized Maintenance Management Systemexp USA: kʌ·mpyuː'təː·aɪ"zd meɪ'ntnʌ·ns mæ'nʌ·ʤmʌ·nt sɪ'stʌ·m UK: kəmpjuːtəraɪzd meɪntənəns mænɪʤmənt sɪstəm
Total Productive Maintenanceexp USA: toʊ'tʌ·l pəː·dʌ'ktɪ·v meɪ'ntnʌ·ns UK: toʊtl prədʌktɪv meɪntənəns
maintenance carundef
maintenance contractundef
maintenance-freeundef
maintenance panelundef
maintenance recommendationundef
maintenancesundef
maintenance workundef
maintenance (works)undef
account maintenanceundef
accounts maintenanceundef
corrective maintenanceundef
emergency maintenanceundef
Report or add missing word to a dictionary...