megőriz2
  1. safeguard
   USA: seɪ'fgɔ"rd UK: seɪfgɑd
  1. retain
   USA: riː·teɪ'n UK: rɪteɪn
  1. Sikerült megőriznie méltóságát a vita alatt.
    1. He managed to retain his dignity throughout the debate.
  1. put down
   USA: pʊ't daʊ'n UK: pʊt daʊn
  1. preserves
   USA: priː·zəː'vz UK: prɪzəːvz
  1. preserve
   USA: priː·zəː'v UK: prɪzəːv
  1. hold
   USA: hoʊ'ld UK: hoʊld
megőriz a feledéstől2
  1. 1.2 embalm
   USA: e·mbɔ'm UK: ɪmbɑm
megőriz (emlékezetben)2
  1. treasure
   USA: tre'ʒəː· UK: treʒər
tekintélyt megőriz13
  1. save the face
   USA: seɪ'v ðiː· feɪ's UK: seɪv ðiː feɪs
képtelen megőrizni komolyságát13
  1. he can't hide his amusement
   USA: hiː' kæ'nt haɪ'd hʌ·z ʌ·myuː'zmʌ·nt UK: hiː kænt haɪd hɪz əmjuːzmənt
Report or add missing word to a dictionary...