COVID-19 Fight
megszólítás1
  1. style
   USA: staɪ'l UK: staɪl
  1. salutation
   UK: sæljuːteɪʃn
  1. invocation
   USA: ɪ"nvʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: ɪnvəkeɪʃn
  1. form of address
   USA: fɔː'rm ʌ·v ʌ·dre's UK: fɔːm ɔv ədres
megszólítás alantasokkal szemben1
  1. 6.3 sirrah
   UK: sɪrə
hercegi megszólítás1
  1. serenity
   USA: səː·e'nʌ·tiː· UK: sɪrenɪtiː
szónoki megszólítás1
  1. apostrophe
   USA: ʌ·pɔ'strʌ·fiː· UK: əpɔstrəfiː
Drága (megszólítás levélben)1
  1. Dearest
   USA: dɪ'rʌ·st UK: dɪərɪst
asszonyom (megszólításként)1
  1. madam
   USA: mæ'dʌ·m UK: mædəm
kedves (bizalmas megszólítás)1
  1. dearie
   UK: dɪəriː
úr (maláj megszólítás)1
Report or add missing word to a dictionary...