COVID-19 Fight
15 matches in 7 dictionaries. Details
megtréfálv
  1. smoke
   USA: smoʊ'k UK: smoʊk
  1. quiz
   USA: kwɪ'z UK: kwɪz
  1. play a trick on
   USA: pleɪ' eɪ' trɪ'k ɔ'n UK: pleɪ eɪ trɪk ɔn
  1. play a joke
   USA: pleɪ' eɪ' ʤoʊ'k UK: pleɪ eɪ ʤoʊk
  1. josh
   USA: ʤɔ'ʃ UK: ʤɔʃ
  1. US jolly
   USA: ʤɔ'liː· UK: ʤɔliː
  1. hoax
   USA: hoʊ'ks UK: hoʊks
 1. edu
  1. US haze
   USA: heɪ'z UK: heɪz
megtréfálásnoun
  1. fooling
   USA: fuː'lɪ·ŋ UK: fuːlɪŋ
megtréfálniexp
  1. serve a trick
   USA: səː'v eɪ' trɪ'k UK: səːv eɪ trɪk
megtréfál, ugrat vkitexp
megtréfál vkitv
  1. poke fun at sy
   USA: poʊ'k fʌ'n æ't saɪ'
  1. play a joke on sy
   USA: pleɪ' eɪ' ʤoʊ'k ɔ'n saɪ'
  1. make a game of sy
   USA: meɪ'k eɪ' geɪ'm ʌ·v saɪ'
megtréfálv
  1. informal verkohlen
megtréfálásnoun
  1. stand e Pflaume
   'pflaʊmə
   1. pluralForm:
   2. Pflaumen
   1. genitiveForm:
   2. Pflaume
megtréfál vkitexp
megtréfálásnoun
megtréfál vkitv
megtréfálv
 1. vkit
  1. zrobić komuś niemiłą niespodziankę wykręcić komuś numer
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. wykręcę
   1. thirdPersonSingular:
   2. wykręci
   1. seeAlso:
  2. robić komuś niemiłą niespodziankę wykręcać komuś numer
   1. firstPersonSingular:
   2. wykręcam
   1. thirdPersonSingular:
   2. wykręca
   1. seeAlso:
megtréfál vkitundef
Report or add missing word to a dictionary...