COVID-19 Fight
pecsétnoun
  1. stain
   USA: steɪ'n UK: steɪn
  1. spot
   USA: spɔ't UK: spɔt
  1. signet
   USA: sɪ'gne·t UK: sɪgnɪt
  1. seal
   USA: siː'l UK: siːl
  1. A pecséteket csak egy ellenőr törheti föl.
    1. The seals may be broken only by an inspector.
  2. Lepecsételte a levelet és átadta a futárnak.
    1. He sealed the envelope and handed it over to the courier.
  1. postmark
   USA: poʊ'stmɔ"rk UK: poʊstmɑk
  1. literary gout
   USA: gaʊ't UK: gaʊt
  1. cachet
   USA: kæ'ʃeɪ· UK: kæʃeɪ
  1. figurative blemish
   USA: ble'mɪ·ʃ UK: blemɪʃ
pecsét helyenoun
pecsételv
  1. seal
   USA: siː'l UK: siːl
pecsételésnoun
  1. sealing
   USA: siː'lɪ·ŋ UK: siːlɪŋ
pecsétesadj
  1. stained
   USA: steɪ'nd UK: steɪnd
  1. greasy
   USA: griː'siː· UK: griːsiː
pecsétgyűrűnoun
pecsétnyomónoun
  1. seal
   USA: siː'l UK: siːl
pecséttel ellátv
  1. print
   USA: prɪ'nt UK: prɪnt
pecsétviasznoun
hivatali pecsétnoun
  1. chop
   USA: tʃɔ'p UK: tʃɔp
bélyeg; pecsét; pecsételnoun
  1. stamp
   USA: stæ'mp UK: stæmp
rátesz (pecsétet)v
  1. append
   USA: ʌ·pe'nd UK: əpend
ellát (pecséttel)v
  1. affix
   USA: ʌ·fɪ'ks UK: əfɪks
sorsa meg van pecsételveexp
  1. his fate is sealed
   USA: hʌ·z feɪ't ʌ·z siː'ld UK: hɪz feɪt ɪz siːld
Report or add missing word to a dictionary...