COVID-19 Fight
rendesen viselkedőadj
  1. orderly
   USA: ɔː'rdəː·liː· UK: ɔːdəliː
rendesnél kisebbadj
  1. undersize
   UK: ʌndərsaɪz
rendességnoun
  1. tidiness
   UK: taɪdɪnəs
  1. cleanliness
   USA: kle'nliː·nʌ·s UK: klenlɪnəs
rendestől eltérőadj
  1. out
   USA: aʊ't UK: aʊt
kínosan rendesnoun
  1. smug
   USA: smʌ'g UK: smʌg
nem rendesadj
  1. cockeyed
   USA: kɔ'kaɪ"d UK: kɔkaɪd
  1. informal Aus bung
   USA: bʌ'ŋ UK: bʌŋ
igen rendes emberexp
nem rendes emberexp
  1. bad sort
   USA: bæ'd sɔː'rt UK: bæd sɔːt
hajók rendes útvonalanoun
  1. fairway
   USA: fe'rweɪ" UK: feəweɪ
igen rendes/derék emberexp
mint rendesenexp
  1. as usual
   USA: e'z yuː'ʒuː·ʌ·l UK: əz juːʒʊəl
viselkedj rendesen!exp
  1. behave yourself!
   USA: bʌ·heɪ'v yɔː'rse·lf UK: bɪheɪv jɔːself
  1. be good!
   USA: biː· gʌ·d UK: biː gʊd
kizökken a rendes kerékvágásbólexp
  1. get out of the rut
   USA: gɪ't aʊ't ʌ·v ðiː· rʌ't UK: get aʊt ɔv ðiː rʌt
nem fejlödik ki rendesen,exp
(mellék)íz már benne van a rendes szótárban is ezzel a jelentéssel!adv
  1. smack
   USA: smæ'k UK: smæk
rendészetexp
  1. law enforcement
   USA: lɔ' e·nfɔː'rsmʌ·nt UK: lɔː ɪnfɔːsmənt
rendészeti szolgálatexp
  1. provost duty
   USA: proʊ'voʊ·st dyuː'tiː· UK: prɔvəst djuːtiː
katonai rendészetexp
  1. military police
   USA: mɪ'lʌ·te"riː· pʌ·liː's UK: mɪlɪtriː pəliːs
Report or add missing word to a dictionary...