COVID-19 Fight
34 matches in 7 dictionaries. Details
silányadj
  1. wretched
   USA: re'tʃʌ·d UK: retʃɪd
  1. utility
   USA: yuː·tɪ'lʌ·tiː· UK: juːtɪlɪtiː
  1. thin
   USA: θɪ'n UK: θɪn
  1. suck
   USA: sʌ'k UK: sʌk
  1. small
   USA: smɔː'l UK: smɔːl
  1. raunchy
   USA: rɔː'ntʃiː·
  1. pej pitiable
   USA: pɪ'tiː·ʌ·bʌ·l UK: pɪtɪəbl
  1. mean
   USA: miː'n UK: miːn
  1. makeshift
   USA: meɪ'kʃɪ"ft UK: meɪkʃɪft
  1. little
   USA: lɪ'tʌ·l UK: lɪtl
  1. crappy
   UK: kræpiː
  1. crap
   USA: kræ'p UK: kræp
  1. chintzy
   USA: tʃɪ'ntsiː·
silány élelemexp
  1. skimpy meal
   USA: skɪ'mpiː· miː'l UK: skɪmpiː miːl
silány építkezésnoun
silány marhanoun
  1. scallywag
   UK: skælɪwæg
silány munkanoun
  1. makeshift
   USA: meɪ'kʃɪ"ft UK: meɪkʃɪft
silányságnoun
  1. poverty
   USA: pɔ'vəː·tiː· UK: pɔvətiː
  1. paltriness
   UK: pɔːltrɪnəs
silány utánzatnoun
  1. parody
   USA: pe'rʌ·diː· UK: pærədiː
silányadj
  1. kőzet unedel
silányadj
  1. schwach
   'ʃvax
  1. schlecht
   'ʃlɛçt
  1. figurative mager
   'maːgɐ
  1. literary gering
   gə'rɪŋ
silányságnoun
silányadj
silányságnoun
silányadj
  1. literary tristo
  1. debole
   débole
  1. old literary debile
silányítundef
silány minőségű gyorsételundef
silányságundef
  1. miseria
   miséria
áruvá silányítundef
Report or add missing word to a dictionary...