COVID-19 Fight
26 matches in 7 dictionaries. Details
színleltadj
  1. ostensible
   USA: ɔ·ste'nsʌ·bʌ·l UK: ɔstensəbl
  1. insincere
   USA: ɪ"nsɪ·nsɪ'r UK: ɪnsɪnsɪər
  1. fictional
   USA: fɪ'kʃʌ·nʌ·l UK: fɪkʃənl
  1. feigned
   USA: feɪ'nd UK: feɪnd
  1. false
   USA: fɔː'ls UK: fɔːls
  1. dissimulate
   UK: dɪsɪmjʊleɪt
  1. bogus
   USA: boʊ'gʌ·s UK: boʊgəs
színlelt bánatexp
  1. counterfeit grief
   USA: kaʊ'nəː·fɪ"t griː'f UK: kaʊntəfɪt griːf
színlelt harcexp
  1. sham battle
   USA: ʃæ'm bæ'tʌ·l UK: ʃæm bætl
színlelt harciasságnoun
  1. bravado
   USA: brʌ·vɔ'doʊ· UK: brəvɑdoʊ
színlelt támadásv
  1. feint
   USA: feɪ'nt UK: feɪnt
  1. false attack
   USA: fɔː'ls ʌ·tæ'k UK: fɔːls ətæk
színlelt támadást indítv
 1. mil
  1. feint
   USA: feɪ'nt UK: feɪnt
színlelt ügyletexp
  1. dead bargain
   USA: de'd bɔ'rgʌ·n UK: ded bɑgɪn
színlelt vételexp
  1. dead bargain
   USA: de'd bɔ'rgʌ·n UK: ded bɑgɪn
színlelt3
  1. gemacht
   gə'maxt
  1. blind
   'blɪnt
színlelt támadás1
 1. 355
  1. e Demonstration
   demɔnstra'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Demonstrationen
   1. genitiveForm:
   2. Demonstration
színlelt3
színlelt ábrázat1
színleltundef
  1. literary simulatorio
   tsz: -i ritk. -ii
színlelt betegségundef
színlelt egyetértésundef
  1. figurative balletto
színlelt párbeszédundef
színlelt perspektíva : látszólag a szabadba nyíló ajtók, falak, kupolák stb.noun
 1. fest., 15. sz.
színlelt szerződésundef
színlelt támadásundef
 1. vívásban
színlelt támadást hajt végreundef
 1. vívásban
Report or add missing word to a dictionary...