59 matches in 9 dictionaries. Details
szőnyegnoun
  1. rug
   USA: rʌ'g UK: rʌg
  1. A szőnyeg alá söpri a kérdést/problémát.
    1. To sweep/brush sth under the carpet/rug.
    1. To sweep/brush sth under the carpet/rug.
  1. carpeting
   USA: kɔ'rpʌ·tɪ·ŋ UK: kɑpɪtɪŋ
  1. carpet
   USA: kɔ'rpʌ·t UK: kɑpɪt
  1. A szőnyeg alá söpri a kérdést/problémát.
    1. To sweep/brush sth under the carpet/rug.
    1. To sweep/brush sth under the carpet/rug.
szőnyegbombázásnoun
  1. saturation bombing
   USA: sæ"tʃəː·eɪ'ʃʌ·n bɔ'mɪ·ŋ UK: sætʃəreɪʃn bɔmɪŋ
szőnyegbombázást végezv
  1. salvo
   USA: sæ'lvoʊ· UK: sælvoʊ
szőnyegen forog (kérdés)v
  1. be on the carpet
   USA: biː· ɔ'n ðiː· kɔ'rpʌ·t UK: biː ɔn ðiː kɑpɪt
szőnyegen levő kérdésexp
  1. question at issue
   USA: kwe'ʃʌ·n æ't ɪ'ʃuː· UK: kwestʃən ət ɪʃuː
szőnyegen van (kérdés)v
  1. be on the carpet
   USA: biː· ɔ'n ðiː· kɔ'rpʌ·t UK: biː ɔn ðiː kɑpɪt
szőnyeget kiporolexp
  1. beat a carpet
   USA: biː't eɪ' kɔ'rpʌ·t UK: biːt eɪ kɑpɪt
szőnyegezésnoun
  1. carpeting
   USA: kɔ'rpʌ·tɪ·ŋ UK: kɑpɪtɪŋ
szőnyeggel borítv
  1. carpet
   USA: kɔ'rpʌ·t UK: kɑpɪt
szőnyegpadlóexp
  1. fitted carpet
   USA: fɪ'tʌ·d kɔ'rpʌ·t UK: fɪtɪd kɑpɪt
szőnyegseprűnoun
  1. sweeper
   USA: swiː'pəː· UK: swiːpər
szőnyegtelenadj
  1. uncarpeted
   UK: ʌnkɑpɪtɪd
szőnyeg (tornaszer)noun
  1. floor mat
   USA: flɔː'r mæ't UK: flɔːr mæt
afgán szőnyegnoun
  1. afghan
   USA: æ'fgæ"n UK: æfgæn
duplaszövésű szőnyegnoun
  1. kidderminster
   UK: kɪdəmɪnstər
  1. kidderminster carpet
   UK: kɪdəmɪnstər kɑpɪt
faltól-falig szőnyegexp
keleti szőnyegnoun
  1. turkish rug
   USA: təː'kɪ·ʃ rʌ'g UK: təːkɪʃ rʌg
  1. turkish carpet
   USA: təː'kɪ·ʃ kɔ'rpʌ·t UK: təːkɪʃ kɑpɪt
kiégeti a szőnyegetv
kihúzza a szőnyeget alólav
  1. pull the rug from under sy
   USA: pʊ'l ðiː· rʌ'g fəː·m ʌ'ndəː· saɪ'
szőnyegnoun
  1. r Teppich
   'tɛpɪç
   1. pluralForm:
   2. Teppiche
   1. genitiveForm:
   2. Teppichs
  1. s Tapet
   ta'peːt
   1. pluralForm:
   2. Tapete
   1. genitiveForm:
   2. Tapetes
   3. Tapets
Report or add missing word to a dictionary...