COVID-19 Fight
szakmanoun
  1. trade
   USA: treɪ'd UK: treɪd
  1. Így tehát új foglalkozásra tettem szert, s ez rengeteg munkát rakott a vállamra.
    1. I had a new trade now, and plenty of business in it.
  2. vendéglátóipar
    1. the catering trade
  3. Egyesek búcsút mondtak a vidéknek, mások búcsút mondtak a mesterségnek.
    1. Some of them quitted the country, others abandoned the trade.
  4. Minden jelentős, a könyvkiadásról szóló szakmai vásáron és kiállításon részt veszek.
    1. I visit all the major trade fairs and exhibitions in book publishing.
  1. Ki-ki maga mesterségét folytassa.
    1. Every man must walk/labour in his own calling/trade/ /vocation.
  1. province
   USA: prɔ'vʌ·ns UK: prɔvɪns
  1. profession
   USA: prʌ·fe'ʃʌ·n UK: prəfeʃn
  1. me'tier
   USA: me'tyəː·
  1. line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
  1. slang lay
   USA: leɪ' UK: leɪ
  1. craft
   USA: kræ'ft UK: krɑft
  1. country
   USA: kʌ'ntriː· UK: kʌntriː
  1. business
   USA: bɪ'znʌ·s UK: bɪznəs
  1. Aus barrel
   USA: bæ'rʌ·l UK: bærəl
  1. old avocation
   USA: æ"vʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: ævəkeɪʃn
szakmabeliadj
  1. technical
   USA: te'knɪ·kʌ·l UK: teknɪkl
  1. professional
   USA: prʌ·fe'ʃʌ·nʌ·l UK: prəfeʃnəl
szakmabeli tudásnoun
  1. craftsmanship
   USA: kræ'fsmʌ·nʃɪ"p UK: krɑftmənʃɪp
szakmabeliek összességenoun
  1. profession
   USA: prʌ·fe'ʃʌ·n UK: prəfeʃn
szakmaiadj
  1. vocational
   USA: voʊ·keɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: voʊkeɪʃnəl
  1. technical
   USA: te'knɪ·kʌ·l UK: teknɪkl
  1. professional
   USA: prʌ·fe'ʃʌ·nʌ·l UK: prəfeʃnəl
szakmai elhivatottságexp
  1. professional calling
   USA: prʌ·fe'ʃʌ·nʌ·l kɔː'lɪ·ŋ UK: prəfeʃnəl kɔːlɪŋ
szakmai gyakorlatnoun
  1. professional practice
   USA: prʌ·fe'ʃʌ·nʌ·l præ'ktɪ"s UK: prəfeʃnəl præktɪs
  1. internship
   USA: ɪ'ntəː·nʃɪ"p UK: ɪntəːnʃɪp
szakmai gyakorlati (tovább)képzésexp
  1. vocational training
   USA: voʊ·keɪ'ʃʌ·nʌ·l treɪ'nɪ·ŋ UK: voʊkeɪʃnəl treɪnɪŋ
szakmai javaslat - Egy cég vagy szervezet ajánlata valamely árucikk vagy szolgáltatás szállítására a szerződő hatóság által rögzített feladatmeghatározás és szakmai/műszaki paraméterek alapján. Árfeltételeket nem tartalmaz. (PHARE)exp
  1. technical proposal
   USA: te'knɪ·kʌ·l prʌ·poʊ'zʌ·l UK: teknɪkl prəpoʊzl
szakmai javaslat (EU)exp
  1. technical proposal
   USA: te'knɪ·kʌ·l prʌ·poʊ'zʌ·l UK: teknɪkl prəpoʊzl
szakmai kiértékelés - A szolgáltatói szerződéseknél az ajánlattevőknek pályázatuk részeiként külön szakmai és pénzügyi ajánlatot kell benyújtaniuk. A szakmai kiértékelés először azt állapítja meg, hogy mely pályázatok a legalkalmasbbak szakmai szempontbólexp
szakmai kiértékelés (EU)exp
  1. technical evaluation
   USA: te'knɪ·kʌ·l iː·væ"lyuː·eɪ'ʃʌ·n UK: teknɪkl ɪvæljʊeɪʃn
szakmai konferencianoun
  1. US convention
   USA: kʌ·nve'nʃʌ·n UK: kənvenʃn
szakmai nyelvnoun
  1. terminology
   USA: təː"mʌ·nɔ'lʌ·ʤiː· UK: təːmɪnɔləʤiː
  1. jargon
   USA: ʤɔ'rgʌ·n UK: ʤɑgən
szakmai részletnoun
  1. technicality
   USA: te"knʌ·kæ'lʌ·tiː· UK: teknɪkælɪtiː
szakmai sajátosságnoun
  1. technicality
   USA: te"knʌ·kæ'lʌ·tiː· UK: teknɪkælɪtiː
szakmai szakszervezetnoun
  1. craft union
   USA: kræ'ft yuː'nyʌ·n UK: krɑft juːnɪən
szakmai szervezetnoun
  1. trade association
   USA: treɪ'd ʌ·soʊ"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: treɪd əsoʊsɪeɪʃn
szakmai szervezetekexp
szakmai tudásnoun
  1. workmanship
   USA: wəː'kmʌ·nʃɪ"p UK: wəːkmənʃɪp
Report or add missing word to a dictionary...